Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология
Дети-сироты Одно это слово причиняет сердечную боль Пожалуй, ничто не может быть горше и трагичнее, ибо сиротство противоестественно по своей природе ...полностью>>
Социология
Для эффективной реализации государственной политики, направленной на поддержание общественно-политической стабильности и прогнозирование развития поли...полностью>>
Социология
Научный интерес к такой общественной группе молодежи, как студенчество, определяется тем, что, во-первых, в развитом обществе бурно развивающиеся отра...полностью>>
Социология
Субъектами социально-трудовых отношений являются индивидуумы или социальные группы Для современной экономики наиболее важными субъектами рассматриваем...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Соціальна технологія підготовки та проведення фокус-групового дослідження в рамках вивчення дисципліни Методи, методологія та технологія соціологічних досліджень

Суспільна потреба, яку покликана задовольнити соціальна технологія:

Будучи студентами третього курсу, ми зрозуміли, наскільки важко проводити фокус-групове дослідження вперше в житті й при цьому не допустити банальних помилок. В зв’язку з цим, було вирішено розробити технологію проведення фокус-групового дослідження, яка покликана мінімалізувати кількість помилок за рахунок детального опису всіх ключових моментів цього виду збору соціологічної інформації. Дана технологія також покликана розвинути практичні навики використання отриманих знань у студентів та забезпечити високий рівень освіти шляхом поєднання теорії з практикою. Ця технологія не гарантує студентові отримання найвищої оцінки, проте вона здатна допомогти йому правильно виконати дослідницьку роботу.

Мета:

належна організація підготовки та проведення фокус-групового дослідження на задану викладачем тему для отримання об’єктивної інформації стосовно тієї чи іншої проблеми студентами третього курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ», що вивчають дисципліну «ММТСД».

3) Проблеми, які будуть вирішені:

а) недостатній науковий рівень процесу підготовки дослідницького інструментарію серед студентів, як наслідок, отримання «викривленої» інформації;

б) нераціональний розподіл часу у процесі підготовки і проведення фокус-групового дослідження ;

в) невідповідність матеріального забезпечення вимогам проведення фокус- групового дослідження;

г) вплив думки лише інтервьера на напрям, процес і результати фокус-групового дослідження.

4) Суб’єкт: модератор (студент) та його дослідницька команда (4 чоловіки) .

Об’єкт: організація підготовки та проведення фокус-групового дослідження.

Предмет: організація (підготовка і проведення) якісного фокус-групового дослідження в межах навчального процесу для студентів третього курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ», що вивчають дисципліну «ММТСД», та надання достовірної інформації в «Аналітичному звіті».

5) Сфера застосування: освітня сфера, науково-практична діяльність, сфера студентської самоорганізації.

1. Плановий підсумковий стан:

а) підготовлений належним чином інструментарій фокус-групового дослідження;

б) ефективна включеність модератора в роботу фокус-групи під час польвого етапу без наявності прямого впливу на думку учасників дослідження ;

в) вичерпний аналіз інформації і надання достовірних результатів;

2. Джерела отримання інформації та методи її обробки:

Джерела отримання інформації:

а) досвід проведення фокус-групового дослідження в рамках вивчення дисципліни «ММТСД» на третьому курсі факультету соціології та права НТУУ «КПІ»;

б) досвід вивчення соціологічних, філософських та гуманітарних дисциплін;

в) Internet – ресурси;

Методи обробки інформації: метод мозкового штурму, порівняння, аналіз, метод відбору.

3) Час, необхідний для розробки соціальної технології: 2-3 тижні.

4) Характеристики членів дослідницької команди, що будуть організовувати і впроваджувати функціонування соціальної технології:

 • модератор – творчі здібності, комунікативність, здержаність, психологічна стійкість, управлінська авторитарність(у разі необхідності), креативне мислення, вміння працювати в колективі, приємна зовнішність, презентабельність.

 • Дослідницька команда – креативність, комунікабельність, наявність зв’язків зі спеціалістами в різних галузях, ініціативність та вміння організовувати час та простір.

Е1: Підготовчий етап

П1.1. Пошук інформації (кожен член дослідницької команди має виконувати наступні підпроцедури незалежно від інших у будь-якій послідовності, окрім ПП1.1.2 , де важлива присутність всіх для спільного обговорення написання програми дослідження):

ПП1.1.1. Перегляд спеціального матеріалу (стенограми та гайди інших фокус-груп, проведених студентами старших курсів; програми фокус-груп, методичної літератури);

.ПП1.1.2 Перегляд відеозаписів минулих фокус-груп;

ПП1.1.3. Перегляд матеріалів з Internet(у).

П1.2. Домовитися про час та місце наступних зборів дослідницької команди:

П1.3. Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в П1.2.):

ПП1.3.1: За власною ініціативою зі складу дослідницької команди обирається відповідальний за компьютерний набір інформації, що виникає в ході складання програми фокус-групового дослідження (у випадку відсутності власної ініціативи відповідальний за компютерний набір призначається головою дослідницької команди).

ПП1.3.2. Складання програми фокус-групового дослідження членами дослідницької команди;

ПП1.3.2.1. Сфомулювати і обгрунтувати проблеми дослідження;

ПП1.3.2.2 Визначення мети, об'єкту і предмету дослідження;

ПП1.3.2.3 Логічний аналіз основних понять

ПП1.3.2.4 Формулювання гіпотез і завдань

ПП1.3.2.5 Визначення досліджуваної сукупності (визначення кількості і розміру фокус-груп)

ПП1.3.2.5 Складання списку можливих респондентів із числа знайомих серед студентів інших груп або курсів з вказанням їхніх контактних телефонів

ПП1.3.3. Підготовка дослідницької команди: за власною ініціативою затверджується дослідник, ведучий фокус-групи (модератор), відповідальний за інструктаж дослідницької команди, стенографісти та асистенти (забезпечують польовий етап технічними засобами).

ПП1.3.4. Написання гайду:

ПП1.3.4.1. Сформулювати звернення до респондентів;

ПП1.3.4.2. Сформулювати ознайомлення з метою дослідження;

ПП1.3.4.3. Сформулювати пояснення до основних правил участі респондентів і фокус-груповому дослідженні;

ПП1.3.4.4. Написати ввідні питання.

ПП1.3.5. Скласти перелік можливих приміщень для проведення фокус-групи (відповідно ПП1. );

ПП1.3.6. За вільною ініціативою закріпити за кожним членом дослідницької команди 1 приміщення зі складеного списку (відповідно ПП1.3.5.) для перевірки відповідності його вимогам проведення дослідження (ПП1.1.1.)

О1: Домовитися про час наступних зборів дослідницької команди.

О2: Модератор оголошує про закінчення зборів.

П1.4. Безпосередньо практична підготовка до проведення фокус-групового дослідження (члени дослідницької команди мають виконувати наступні підпроцедури в період між зустрічами незалежно від інших у будь-якій послідовності):

ПП1.4.1. Відповідальний за комп’ютерний набір (згідно ПП1.3.1 ) оформлює гайд програму дослідження (проблема, мета, об’єкт, предмет, гіпотези, завдання, досліджувана сукупність) у письмовій формі (відповідно ПП1. )

ПП1.4.2. Члени дослідницької команди відвідують приміщення, закріплені за ними відповідно до ПП1.3.6. у зручному для них режимі, але не пізніше наступної зустрічі, про час якої було домовлено в О1 П1.3.

ПП1.4.3. Асистенти телефонують потенційним респондентам згідно списку, складеного в ПП1.3.2.5 та запрошують їх прийняти участь в дослідженні (відповідно ПП1.1.1.) та складають новий список респондентів, що згодилися прийняти участь.

П1.5. Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в О1 П1.3. )

ПП1.5.1. Кожен член дослідницької команди представляє результати відвідування приміщення (відповідно О4. П1.3.), закріпленого за ним відповідно до ПП1.3.6.

ПП1.5.2. Шляхом обговорення обираємо приміщення, яке найбільше задовольняє вимоги ПП1.

ПП1.5.3. Відвідування та перевірка приміщення, обраного в ПП1.5.2. , на відповідність вимогам проведення дослідження (звукоізоляція, нейтральна обстановка, організація простору)

ПП1.5.4. Проведення інструктажу дослідницької команди відповідно до ПП1.3.3. безпосередньо в приміщенні, обраному в ПП1.5.2.

П1.6. Модератор дослідження не пізніше, ніж за один день, в телефонному режимі повідомляє респондентів (згідно списку, складеному в ПП1.4.3.) про час та місце проведення фокус-групового дослідження

О1 Напередодні проведення дослідження, асистенти, затверджені в ПП1.3.3. , перевіряють заряд батареї відеокамери та наявність вільного місця на носії.

О2: За 1 годину до проведення дослідження асистент встановлюють відеокамеру відповідно до ПП1.1.1

О3 За 5 хвилин до початку проведення фокус-групового дослідження (ПП2.2.1) асистент вмикає камеру.

Е2: Етап безпосереднього проведення фокус-групового досліждення.

П2.1. Зустріти та розмістити респондентів у місце відповідно до ПП1.4.2.; згідно технологічних вимог дослідження відповідно до ПП1.1.1. ;

П2.2.. Розпочати опитування згідно гайду, розробленого в ПП1.3.4.

П2.3.. Контроль і коригування модератором процесу обговорення респондентами питань дослідження відповідно ПП1.3.4

П2.4.. Завершити опитування в строк згідно гайду, розробленого в ПП1.3.4

Відразу після закінчення етапу безпосереднього проведення фокус-групового досліждення розпочинається етап аналізу отриманої інформації та виведення висновків і рекомендацій!

Е3: Етап аналізу отриманої інформації та виведення висновків і рекомендацій

П3.1. Модератор ділиться власними враженнями з іншими членами дослідницької команди про роботу фокус-групи

О1 Відповідальний за комп’ютерний набір (згідно ПП1.3.1 ) здійснює запис сказаного модератором згідно П3.1.

О2 Домовитися про час та місце наступних зборів дослідницької команди.

П3.2. Складання стенографістом, визначеним в ПП1.3.3. стенограми дослідження відповідно до ПП1.1.1

П3.3 Зустріч членів дослідницької команди (згідно умов, встановлених в О2П3.1

ПП3.3.1. Проаналізувати дані стенограми, зробленої в П3.2., враховуючи невербальну інформацію, отриману з відеозапису

ПП3.3.2 Виведення висновків та розробка рекомендацій шляхом обговорення інформації, отриманої в ПП3.3.1. та О1 П3.1.

О1: Відповідальний за комп’ютерний набір (відповідно до ПП1.3.1.) відповідно до методичних вимог дослідження (ПП1.1.1) формує «Аналітичний звіт»

О2 Асистент (відповідно до ПП1.3.3) роздруковує текстові файли, створені відповідно до О2 П1.3 , О3 П1.3 , О1 П3.1 , О1 П3.3


Похожие страницы:

 1. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

  Учебное пособие >> Психология
  ... психотерапії та технологій соціальної роботи ... досліджень, проведених соціологами, медиками-практиками, психіатрами та рідше соціальними працівниками. Дослідження ... соціальні педагоги, соціальні працівники, духовні особи. Деякі автори рекомендують підготовку ...
 2. Соціально-педагогічна профілактика торгівлі жінками

  Курсовая работа >> Социология
  ... ального становища та втечі від родини є виїзд за кордон. Останні дослідження, проведен ... івучасть, підготовка та спроба до ... соціальні дослідження з проблеми; інформаційно-пропагандистська робота; соціальне навчання; соціальна реклама послуг суб'єктів соціально ...
 3. Система соціально-педагогічної роботи в загальноосвітних навчальних закладах

  Курсовая работа >> Социология
  ... досліджень, які можна використовувати в практичній роботі; концепції та методи соціального прогнозування; теорію і практику проведення ...
 4. Методи соціально-педагогічної діяльності

  Реферат >> Астрономия
  ... Технологія підготовки та проведення дослідження 25 Загальна методика дослідження 25-27 Підготовчий етап соціально-педагогічного дослідження 27 ... сфокусованих групових інтерв’ю є комфортність обстановки. Важливо, щоб кожен учасник фокус-групи ...
 5. Комунікативна компетентність як засіб підвищення стресостійкості соціальних педагогів

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... кативної підготовки соціальних педагогів. ... Сучасний технологічний процес, соціальні, пол ... та соціального оточення (див. табл. 2.1.). Результати проведеного дослідження ... та вдосконалення групових стосунків; сфера практичної психології. Соціально ... як фокус уваги ...

Хочу больше похожих работ...