Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
Рыночная экономика в России набирает всё большую силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного про...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В отечественной практике учет и анализ эффективности использования основных средств являются составной частью общей единой системы бухгалтерского учет...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Несмотря на то что идея использовать в качестве платежного средства карты появилась более ста лет назад, первая кредитная карта была выпущена лишь в 1...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В соответствии со ст 880 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению ...полностью>>

Главная > Реферат >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансування компаній АПК та інвестиції в Україну

Постановка проблеми. Аграрний сектор економіки України перетворюється на стратегічну сферу національного розвитку та інвестування. Разом із тим, прихід іноземних інвестицій в сільськогосподарський сектор України має розглядатися з урахуванням комплексу всіх можливих наслідків, зокрема й тих, які виникають внаслідок розгортання світової продовольчої кризи.

Метою статті є обґрунтування ефективних фінансово-економічних механізмів реалізації іноземних інвестицій в АПК України.

За оцінками експертів потреба українського агропромислового комплексу в інвестиціях оцінюється в 60 млрд. дол. США, що потенційно може призвести до збільшення виробництва валової продукції утричі протягом 10-15 років. Національний аграрний сектор критично потребує осучаснення технологій, модернізації обладнання та налагодження безперебійного постачання прогресивних засобів захисту рослин тощо. Відповідні заходи можуть підвищити урожайність зернових, яка у порівнянні з Європою та США є меньшою.

Результати дослідження показали, що український уряд цілеспрямовано опрацьовує заходи з підвищення привабливості інвестування АПК у контексті співпраці з іншими країнами. Заплановано, що у 2011 році 30% інвестиційних проектів фінансуватимуться за рахунок коштів зарубіжних країн.

Держбюджетом на 2011 рік на фінансування аграрного комплексу закладено 13,6 млрд гривен (загальний фонд - 4,8 млрд. грн., спеціальний - 8,8 млрд. грн.). у 2010 р. на відповідні цілі орієнтувалось 9,2 млрд. гривен. Безпосередньо на підтримку підприємств АПК із загального фонду, за підрахунками експертів, буде спрямовано 1,3 млрд. гривен, що також перевищує витрати відповідних статей в держбюджеті – 2010.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 жовтня 2010 р. становив 42,5 млрд дол. США, що на 6,4% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу склав 926,7 дол. США.

Водночас важливим джерелом виступають міжнародні інвесткомпанії, найбільш перспективними з яких є Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), а саме: Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЕ та Саудівська Аравія (їх сумарний ВВП перевищує 1 трлн дол США). Розвиток ділового співробітництва між Україною та країнами арабського світу має високі перспективи розбудови ефективних шляхів двосторонньої співпраці.

Для того, щоб залучити як можна більше іноземного капіталу до України розробляються певні стратегії, формується баланс взаємних інтересів, реалізуються проекти економічно вигідні вітчизняним та іноземним інвесторам.

Прогнозується, що головною подією української економіки у 2011 році може стати вільний продаж земель сільськогосподарського призначення, хоча більш ймовірним стане відтермінування вільного продажу на час після виборів 2012 року. Скасування мораторію сприяє підвищенню інвестиційної привабливості, та формує високий потенціал притоку зовнішніх запозичень (на купівлю землі у користуванні агрохолдингів), збільшення кредитування під заставу землі для середніх і дрібних господарств та інвестицій.

Ще один безумовний позитив в розподілі держпідтримки – значне збільшення суми, закладеної на компенсації по кредитах для аграріїв. Так, ця сума в державному бюджеті на 2011 рік збільшена на 58%, або на 360 млн. гривен - до 981 млн. гривен, що дозволить додатково притягнути близько 8-9 млрд. гривен пільгових кредитів комерційних банків.

Перспективним напрямом інвестиційної діяльності на підприємствах АПК є впровадження прогресивних енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур, спрямованих на економію ресурсів та зберігання і підвищення родючості ґрунтів при достатньому рівні врожайності. Відповідно до Закону України "Про підприємництво", для державних підприємств встановлено цільове директивне формування інвестиційного процесу. Для інших підприємств діють принципи ринкового інвестування,заснованого на отриманні прибутку .

Організаційною формою забезпечення процесу реалізації технологічно передових інвестиційних проектів є створення фінансово-промислових груп. Український аграрний ринок все більше освоюється великими транснаціональними компаніями, що приводить до зростання ефективності ведення господарства (за рахунок нових технологій, матеріалу та якісної техніки). Активізації набуває процес створення українських фінансово-промислових груп, до складу яких можуть входити промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку. За рішенням Уряду України з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, зокрема програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції, утворюються ряд ФПГ, які консолідують ресурс для інвестицій у сільське господарство – протягом 2011 року всі великі ФПГ сформують свої «Агроінвести».

Висновки. Для України прийнятна класична схема сучасного індустріального розвитку країни, яка складається з етапів: створення імпортнозамінних виробництв; формування конкурентноспроможного експортного потенціалу; розвиток наукомістких галузей. Така схема потребує органічного поєднання іноземного капіталу з національними ресурсами, обгрунтування та селекції сфер інвестування, експертної оцінки щорічної потреби в іноземних інвестиціях, визначення потенційної місткості українського ринку для іноземних інвесторів.

Основні напрямами реалізації аграрної політики в інвестиційній сфері полягають в:

 • Спрямуванні іноземних інвестицій в нарощування виробництва та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора за рахунок впровадження високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

 • Залучення цільових ПІІ в налагодження випуску ефективних хімічних засобів захисту рослин на території України;

 • Використання ПІІ в оновлення та модернізацію підприємств переробної і харчової промисловості;

 • Забезпечення збільшення експорту сільськогосподарської продукції через можливості доступу до ринків інвестуючи країн;

 • Залучення ПІІ у розвиток інфраструктури аграрного ринку;

 • Використання потенціалу ПІІ у формуванні цілісної системи фінансово-кредитного забезпечення агропромислового комплексу;

 • Удосконалення умов залучення ПІІ у реалізації та захисту прав громадян і юридичних осіб на землю, а також створення умов для розвитку соціальної сфери села.

Для реалізації цих завдань і потрібні іноземні та вітчизняні інвестиції, які забезпечать позитивні перетворення, підвищать ефективність функціонування національної економіки, пришвидшать упровадження сучасних технологій й методів управління. Створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку сільського господарства в Україні є пріоритетом національної економічної політики.

Список використаної літератури:

1. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 14. - Ст. 168.

2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" N 2518-VI від 09.09.2010

3. Міністерство аграрної політики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minagro.kiev.ua/page/78638.

4. Н. Хом'як, М. Базар, І. Романюк Іноземні інвестиції та їх місце в економіці України //Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. 2009.

5. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України.

1Похожие страницы:

 1. Інвестиційна політика України

  Реферат >> Астрономия
  ... інвестиції, їх джерела фінансування, напрямки вкладення і місце у структурі інвестицій і Україні. ... компанії (АТ&Т, Pepsi, McDonalds Telecom, Daewoo та ... ів і винаходів, в АПК, в реалізації ... і залучення іноземних інвестицій в Україну // Економіка України. № 12 ...
 2. Інвестиційна активність підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... нвестицій в Україну в 2008, 2009, 2010 роках. Для цього розглянемо дані(див. таблиці 2.1, 2.2, 2.3) та ... переробної промисловості АПК, активізац ... коштів у фінансуванні інвестицій вимагають також ... нвестиційного портфелю компанії; 2) оперативне управління інвестиц ...
 3. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... переробної промисловості АПК, активізація ... нвестицій в Україну), у т.ч. переробної – 11745,9 млн. дол. США та ... з високими податками для фінансування інвестицій в країні з низькими ... нвестиційне планування. 3.З інвестиційними податковими відрахуваннями компан ...
 4. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  ... виробництва. Структура АПК визначається ... отримання кредиту для фінансування інвестиційних рішень. ... ну «ринок цінних паперів» наведено у Концепції функціонування та развитку фондового ринку Укра ... виступає материнською компанією, а компанії, акціями ...
 5. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... транспортування, а також фінансування розвитку харчової промисловості ... і діяльності інвестиційних фондів та компаній і на практичну ... сть залучення інвестицій в Україну: інноваційно-інвестиційні системи ... реформування економіки України // Економіка АПК. - № ...

Хочу больше похожих работ...