Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Представництво — це правовідно-шення, відповідно до якого одна особа (представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені ін­шої...полностью>>
Астрономия->Реферат
Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Актуальність теми “Основні напрямки розвитку автотранспортного страхування” випливає з того, що швидке зростання парку автомобілів в Україні зумовлює ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Будь-яка галузь російського права регулює визначені правовідносини, тобто відносини урегульовані нормами права. Зокрема, цивільному праву властиве рег...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Пошукова робота на тему:

Властивості степеневих рядів. Неперервність суми. Інтегрування і диференціювання степеневих рядів.

План

 • Властивості степеневих рядів

 • Неперервність суми

 • Інтегрування степеневих рядів

 • Диференціювання степеневих рядів

1. Властивості степеневих рядів

             Теорема 1 (неперервність суми степеневого ряду). Сума  степеневого ряду (13.39) є неперервною всередині проміжку збіжності.

            Д о в е д е н н я. Візьмемо деяке додатне  Тоді числовий ряд з додатними членами

                              (13.49)

збігається. Але при  члени ряду (13.39) за абсолютною величиною не більші відповідних членів ряду (13.49). Тому, за ознакою Вейєрштрасса, ряд (13.39) рівномірно збігається на відрізку  і його сума буде неперервною на цьому відрізку.

            Наслідок. Якщо границі інтегрування ,  лежать всередині інтервалу збіжності степеневого ряду , то за теоремою 3 (п.13.9.3) його можна почленно інтегрувати на проміжку , оскільки він буде рівномірно збігатися на  , що містить проміжок  ().

            Теорема 2 (диференціювання степеневих рядів). Якщо степеневий ряд (13.39)

має інтервал збіжності , то ряд

                           (13.50)

одержаний почленним диференціюванням ряду (13.39), має той же інтервал збіжності ; при цьому сума ряду (13.50)  де сума ряду (13.39).

            Д о в е д е н н я. Доведемо, що ряд (13.50) рівномірно збігається на відрізку який повністю лежить всередині інтервалу збіжності.

            Для цього візьмемо деяку точку  таку, що  В цій точці ряд (13.39) збігається, значить а тому можна вказати таке постійне число  що  . Якщо  то

де

            Таким чином, члени ряду (13.50) при  за абсолютною величиною менші за члени числового ряду з додатними членами:

            За ознакою Даламбера цей ряд збігається:

Отже, ряд (13.50) рівномірно збігається на відрізку і за теоремою 4 (п.13.9.3) його сума  є похідна від суми даного ряду на відрізку , тобто  

            Оскільки довільну внутрішню точку інтервалу  можна помістити в  деякий відрізок то звідси випливає, що ряд (13.50) збігається в довільній внутрішній точці інтервалу

            Доведемо тепер, що ряд (13.50) розбігається поза інтервалом  Припустимо, що ряд  (13.50) збігається при деякому Інтегруючи його почленно в інтервалі  де ми одержали б, що ряд (13.39) збігається в точці а це протирічить умовам теореми. Таким чином, інтервал  є інтервал збіжності ряду (13.50). Теорема повністю доведена.

            Ряд (13.50) знову можна почленно диференціювати і продовжити так як завгодно багато разів. Отже, одержимо висновок:

            Наслідок. Якщо степеневий ряд збігається в інтервалі  то його сума представляє собою функцію, що має всередині інтервалу збіжності похідні довільного порядку, кожна з яких є сумою ряду, одержаного в результаті почленного диференціювання даного ряду відповідне число разів; при цьому інтервал збіжності кожного ряду, одержаного в результаті диференціювання, є той же інтервал

            Приклад 1. Знайти інтервали збіжності степеневих рядів.

            а) ;   б) .

            Р о з в ‘ я з о к. а) Знайдемо радіус збіжності степеневого ряду за формулою (13.44)

.

Дослідимо збіжність ряду на кінцях інтервалу, тобто при 

При   розбігається, тому що

При :    розбігається (не виконується

необхідна умова збіжності). Отже, ряд збігається при

            б)         За формулою (13.45) знаходимо радіус збіжності

При  :  .

Оскільки

, то

знакочергуючий ряд розбігається.

При  розбігається (не виконується

необхідна ознака збіжності. Інтервал збіжності даного ряду

            Приклад 2. Знайти суму ряду

            Р о з в ‘ я з о к. Позначимо суму цього степеневого ряду через   Радіус збіжності даного ряду  а інтервал збіжності  Продиференціюємо почленно його два рази (наслідок теореми 2) :

Останній ряд рівномірно збігається всередині проміжку  і представляє собою суму нескінченно спадної геометричної прогресії із знаменником  а тому сума

            Зауважимо, що

            Розв’язуючи дане диференціальне рівняння із заданими початковими умовами, одержимо:

            Оскільки то  і сума заданого ряду


Похожие страницы:

 1. Фізика напівпровідників (1)

  Учебное пособие >> Физика
  ... (4.19) інтегруванням по всій довжин ... перетворень одержимо диференціальне ... має властивості неперервних електромагні ... ість сильніша від степеневої, ... юванню - частинок речовиною (1911 р). Позитивний заряд ядра чисельно рівний сум ... таких ряди: ряд торію ряд урану ряд ...
 2. Загальна фізика

  Конспект >> Физика
  ... ітних речовин рядом властивостей: на ... сцями операції інтегрування та диференціювання. І врахувавши, ... провіднику неперервно переходить в ... значно слабшим, степеневим законом , ... у рівнокомпонентній суміші дейтерію і ... ів). Екзотичність властивостей кварків обумовила ...
 3. Функціональний ряд область його збіжності Cтепеневі ряди Теорема Абеля Інтервал і радіус збі

  Реферат >> Астрономия
  ... неперервність суми ряду). Якщо функції    визначені та неперервні в проміжку і ряд ... почленне” інтегрування ряду.             Теорема 4 (про почленне диференціювання рядів). Нехай ... в точці  Всі властивості степеневого ряду, розташованого за степенями   ...
 4. Умова перпендикулярності прямих

  Реферат >> Астрономия
  ... неперервності функції у=f(x): Основна властивість неперервної ... 2. Якщо область інтегрування S стандартна відносно ос ... неперервна на відрізку [,] і f()f()0 (метод дотичних). 14. Диференц ... інтеграл). 2. Основні властивості незвичайного інтеграла: а) ...
 5. Фізичні основи електроніки

  Учебное пособие >> Физика
  ... де С – стала інтегрування. При x=0 величина n ... з суми густин ... величини диференціальних ... розсіювання на ... дії ряду механізм ... буде неперервно зб ... залежність властивостей p-n ... сть від температури має власна концентрація носіїв заряду ni: . (6.7) Нехтуючи степеневими ...

Хочу больше похожих работ...