Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
Астероиды так малы, что сила тяжести на них ничтожна. Она не в состоянии придать им форму шара, какую придает планетам и их большим спутникам, сминая ...полностью>>
Промышленность, производство->Доклад
Сложные технические системы в своем развитии - от первоначальной идеи заказчика и генерального конструктора, до ее монтажа, или вывода из эксплуатации...полностью>>
Промышленность, производство->Доклад
При проведении мониторинга технического состояния (ТС) сложных систем и агрегатов одной из наиболее актуальных является задача объективного своевремен...полностью>>
Промышленность, производство->Лабораторная работа
Знакомство с основными функциональными узлами цифровой системы связи для передачи как дискретных, так и аналоговых сигналов. Преобразование сигналов в...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретична частина. Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань

2. Практична частина. Завдання 1

Список літератури

Додатки

Вступ

Тема контрольної роботи «Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань» з дисципліни «Фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів».

Мета роботи – розглянути теоретичне питання і вирішити практичне завдання.

Найпоширенішим видом роз’ємних з’єднань, які застосовуються в хімічній та інших галузях промисловості для арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів, а також для фланців штуцерів посудин і апаратів, є фланцеві з’єднання.

Як фланці штуцерів застосовуються фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів (далі арматурні фланці) переважно при умовних проходах DN до 400 мм.

Для герметичного перекриття (відглушення) отворів штуцерів на апаратах, а також для відглушення трубопроводів при проведенні ремонтних робіт та гідравлічних або пневматичних випробувань застосовуються заглушки.

кріпильний фланцевий штуцер трубопровод

1. Теоретична частина. Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань

Матеріал кріпильних виробів слід вибирати залежно від типу і матеріалу фланців, розрахункової температури, та умовного (номінального) тиску за таблицею 1 [18].

Для фланців на PN до 1,6 МПа і при температурі до 300 °С застосовують болти з шестигранною голівкою за ГОСТ 7798-70 [10] або шпильки за ГОСТ 22042-76 [24] і шестигранні гайки за ГОСТ 5915-70 [9]. Конструкція і розміри болтів з шестигранною голівкою наведені на рисунку М.1 і в таблицях М.1, М.2 додатку М. Маса болтів наведена в таблиці М.3. Конструкція і розміри гайок наведені на рисунку М.2 і в таблиці М.4. Маса гайок наведена в таблиці М.5. Конструкція і розміри шпильок з двома однаковими по довжині нарізними кінцями для деталей з гладкими отворами наведені на рисунку М.3 і в таблицях М.6, М.7. Маса шпильок наведена в таблицях М.8, М.9.

На PN 2,5 МПа та більше і при температурі понад 300 °С і нижче мінус 40 °С застосовують двосторонні шпильки за ГОСТ 9066-75 [13] і ГОСТ 22042-76, гайки за ГОСТ 9064-75 [11] і ГОСТ 5915-70.

Шпильки двосторонні за ГОСТ 9066-75 для фланцевих з’єднань арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів, приладів, апаратів та резервуарів з температурою середовища від 0 до 650 °С і умовним тиском PN не менше 4 МПа застосовують двох типів:

А – шпилька суцільна із однаковими номінальними діаметрами нарізі та гладкої частини, з температурою, яка менше або дорівнює 300 °С;

Б – шпилька суцільна з номінальними діаметрами нарізі більше номінального діаметра гладкої частини, з температурою понад 300 °С.

Конструкція та розміри шпильок за ГОСТ 9066-75 наведені на рисунку М.4 і в таблицях М.12, М.13 додатку М, маса шпильок наведена в таблицях М.14, М.15. Конструкція и розміри гайок за ГОСТ 9064-75 наведені на рисунку М.5 і таблиці М.16. Маса гайок наведена в таблиці М.17. Конструкція і розміри шайб за ГОСТ 9066-75 [12] наведені на рисунку М.6 і таблиці М.18. Маса шайб наведена в таблиці М.19. Вибір матеріалів для крипільних деталей наведений за таблицею М.21. Розподіл сталей для крипільних деталей за якістю на категорії наведений в таблиці М.22.

Для фланцевих з’єднань з лінзовими ущільненнями застосовують шпильки за ГОСТ 10494-80 [15]. Конструкція и розміри шпильок для фланцевих з’єднань з лінзовими ущільненнями наведені на рисунку М.7 і таблиці М.22 додатку М. Граничні параметри застосування в залежності від матеріалу шпильок наведені в таблиці М.23. Маса шпильок наведена в таблицях М.24 і М.25. Конструкція, розміри та маса гайок для фланцевих з’єднань з лінзовими ущільненнями наведені на рисунку М.8 і в таблиці М.26. Граничні параметри застосування в залежності від матеріалу гайок наведені в таблиці М.27.

Порівняно з болтами шпильки забезпечують більш рівномірний розподіл напружин. Крім того, шпильки можна встановлювати у важкодоступних місцях. При розрахунковій температурі понад 300 °С слід застосовувати шпильки з проточкою або повністю нарізні.

Шайби у фланцевих з’єднаннях застосовують при умовному (номінальному) тиску PN 4 МПа і більше. Їх підкладають під голівки гайок для більш рівномірного розподілення тиску та запобігання поверхонь фланців від зминання.

Позначення болтів, шпильок, гайок та шайб відповідно до чинних стандартів наведено в додатку М.

Позначення класів міцності болтів і шпильок наведено в таблиці М.10.

Позначення класу міцності болтів і шпильок складається з двох цифр:

перша відповідає 1/100 номінального значення тимчасового опору розриву в Н/мм2;

– друга відповідає 1/10 відношення номінального значення межи текучості до тимчасового опору в процентах.

Добуток з двох цифр відповідає 1/10 номінального значення межи текучості в Н/мм2.

Клас міцності гайок позначається цифрою, яка показує найбільший клас міцності болтів або шпильок, з якими вони можуть сполучатися у з’єднанні.

Позначення класів міцності гайок наведено в таблиці М.11.

Види покриття болтів, шпильок, гайок та шайб наведені в таблиці М.28.

Коефіцієнт лінійного розширення матеріалу болтів (шпильок) не повинен відрізнятися від коефіцієнта лінійного розширення матеріалів фланців більш ніж на 10 %.

Допускається застосовувати матеріали болтів (шпильок) з коефіцієнтами лінійного розширення відмінними від коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів фланців більш ніж на 10 % в наступних випадках:

– у разі обґрунтовування розрахунком на міцність;

– при розрахунковій температурі фланця не більше 100 °С.

Гайки та болти (шпильки) повинні виготовлятися зі сталей різних марок, а при виготовленні їх зі сталі однієї марки – з різною твердістю. При цьому твердість гайки повинна бути нижче за твердість болта (шпильки) не менше ніж на 15 НВ.

Допускається застосовувати гайки зі сталей перлітового класу на болтах (шпильках), які виготовляються із аустенітних сталей.

У разі виготовлення кріпильних деталей холодною деформацією вони повинні піддаватися термічній обробці – відпуску.

Таблиця 1 – Вибір матеріалу болтів (шпильок) та гайок

Тип фланця

Параметри середовища

Марка сталі

тиск номінальний (умовний) PN, МПа

розрахункова

температура,

°С

фланця

болта (шпильки)

гайки

Сталевий плоский приварний за ГОСТ 12820-80

від 0,1 до 2,5

від мінус 30

до плюс 300

Ст3сп не нижче

2-й категорії

за ГОСТ 380-88

Сталі 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 300

09Г2С

за ГОСТ 19282-89

10Г2 за ГОСТ 4543-71

14Х17Н2 за ГОСТ 5632-72

від мінус 30

до плюс 300

Стали 20, 25

за ГОСТ 1050-88

Сталі 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 300

15ХМ

за ГОСТ 4543-71

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

35Х

за ГОСТ 4543-71

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

Сталевий приварний встик

за ГОСТ 12821-80

від мінус30

до плюс 300

Ст3сп не нижче 2-й категорії

за ГОСТ 380-88

Сталі 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

від 0,1 до 10,0

від мінус 40

до плюс 425

Сталі 20, 25

за ГОСТ 1050-88

Сталь 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 20, 25

за ГОСТ 1050-88

від 0,1 до 20,0

20Х13 за ГОСТ 5632-72

35Х за ГОСТ 4543-71

Сталь 35

за ГОСТ 1050-88

від мінус 30

до 450

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

35Х

за ГОСТ 4543-71

Тип фланця

Параметри середовища

Марка матеріалу

тиск номінальний (умовний) PN, МПа

розрахункова

температура,

°С

фланця

болта (шпильки)

гайки

Сталевий приварний встик за ГОСТ 12821-80

від 0,1 до 20,0

від мінус 40

до плюс 450

15ХМ

за ГОСТ 4543-71

20Х13 за ГОСТ 5632-72

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

Сталь 35

за ГОСТ 1050-88

від мінус 40

до плюс 300

15Х18Н12С4ТЮ

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 300

45Х14Н14В2М

за ГОСТ 5632-72

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 350

09Г2С за ГОСТ 19282-89

10Г2 за ГОСТ 4543-71

14Х17Н2 за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 400

06ХР28МДТ

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 400

45Х14Н14В2М

за ГОСТ 5632-72

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 450

12Х18Н9Т

10Х17Н13М3Т

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 510

15Х5М

за ГОСТ 5632-72

25Х1МФ

за ГОСТ 20072-74

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

від мінус 80

до плюс 600

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

45Х14Н14В2М за ГОСТ 5632-72

12Х18Н9Т за ГОСТ 5632-72

від мінус 253

до плюс 600

10Х17Н13М3Т)

за ГОСТ 5632-72

10Х17Н13М3Т за ГОСТ 5632-72

10Х17Н13М3Т за ГОСТ 5632-72

Тип фланця

Параметри середовища

Марка матеріалу

тиск номінальний (умовний) PN, МПа

розрахункова

температура, °С

фланця

болта (шпильки)

гайки

Сталевий вільний на приварному кільці за

ГОСТ 12822-80

від 0,1 до 2,5

від мінус 30

до плюс 300

Ст3сп не нижче 2-й категорії

за ДСТУ 2651-94

Стали 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Стали 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

20Х13 за ГОСТ 5632-72

2. Практична частина. Завдання 1

Для посудини 3 групи за ГСТУ 3-17-191-2000 підібрати фланцеве з'єднання штуцера апарата умовним проходом DN 100 мм. Робочий тиск в апараті 0,7 МПа, робоча температура 285 °С. Матеріал корпуса апарата сталь марки 09Г2С. Середовище в апараті 3 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76.

Виконання завдання:Похожие страницы:

  1. ВАНТАЖОПІДЙОМНА, ТРАНСПОРТУЮЧА ТА ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА (1)

    Книга >> Транспорт
    ... 33 2.4.4. Кріплення каната ... мствах залізобетонних виробів домобудівних ... жорсткої конструкції і жорстко з’єднана з мостом, а друга гнучка опора ... хв, то вибір підшипника ... 88, в) з фланцевим двигуном 1, вал якого ...
  2. Монтаж пристроїв та систем автоматизації

    Курсовая работа >> Коммуникации и связь
    ... достатньої ширини, забезпечуючи подачу монтажних виробів, блоків і конструкцій в ... стити діафрагму під болтами фланцевого з'єднання, приступають до установки її ... з'єднання здійснюють контактним тиском через кріпильні ... шніх схем з'єднань вибір трубних проводок та ...

Хочу больше похожих работ...