Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
Все документы, образующиеся в деятельности организации, подлежат сохранности в течение установленных сроков. Сроки хранения определяются перечнями тип...полностью>>
Промышленность, производство->Контрольная работа
В основных направлениях экономического и социального развития становится задача развивать производство электронных устройств регулирования и телемехан...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Оперативное хранение документов подразумевает хранение и использование документов с момента их заведения до сдачи в архив. Все документы имеют разные ...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Документы регулируют управленческую деятельность в любой органи­зации независимо от направления ее деятельности и организационно-право­вой формы. В до...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальний тиск пари, який необхідно мати на початку магістралі визначаємо:

- втрати тиску на розводку пари по камері від ;

- надлишковий тиск, з яким пара подається у камеру

На основі значень підбираємо тип котлоагрегату ДКВР-4-13 з паропродуктивністю і робочим тиском 1,3 МПа.

8. Розрахунок котлоагрегата

8.1 Розрахунок горіння палива

Таблиця 8.1 - Склад палива

Найменування родовища та район (кам’яне вугілля)

Марка і сотр

Волога

Зола

Склад пальної суміші, %

Теплота

Вміст, %

Донецький басейн

К

5,0

19,0

2,6+1

87,0

4,8

1,5

3,1

22

26146

1,3

0,1

Для початку розрахунку горіння палива потрібно перевести горючу масу в робочу.

Визначаємо зольність робочої маси:

Склад робочої маси

Перевіримо отриманий склад палива:

Теоретично необхідна кількість повітря для згорання 1 кг палива:

Коефіцієнт надлишку повітря для камерної топки на вугіллі.

Дійсний об’єм повітря:

Об'єм повного згорання

Об'єм трьохатомних газів:

Об'єм сухих газів:

Об'єм водяної пари:

Повний об'єм продуктів згорання:

8.2 Тепловий баланс котлоагрегата

Тепловий баланс котлоагрегата складається з метою визначення розрахункового значення питомої втрати палива.

Розрахунок ведеться на 1 кг палива.

Рівняння теплового балансу в загальному вигляді.

Де - розрахункова робоча теплота, яка надходить в топку;

В свою чергу:

Прихідна частина

Де - нижча теплота згорання робочого палива

- тепло повітря, що находиться в току;

- фізична теплота палива;

- теплота парового дуття (=0 для вугілля);

Де - температура повітря навколишнього середовища ();

- теплоємність повітря ;

Де - теплоємність робочої маси палива;

Де - теплоємність сухої частини палива

- теплоємність води ;

– початкова температура палива.

Витратна частина

1. Корисно витратна теплота (теплота на отримання пари)

Де - витрата пари

- відповідно ентальпія пари і живлячої води

В – витрата палива,

2. Втрати тепла з димовими газами:

Де - коефіцієнт надлишку повітря на виході з установки

- надлишок повітря за рахунок зовнішнього підсмоктування ;

- відповідно теплоємність і температура димових газів

- витрати тепла на механіку згорання палива

3. Втрати тепла від хімічної неповноти згоряння:

4.

5. Витрати тепла в навколишнє середовище

Де - питомі витрати тепла (для парових котлів продуктивністю до 16,7 , ).

6. Втрати тепла із теплотою шлаку

Де - вміст золи палива у шлаку

, - відповідно теплоємність і температура шлаку (, )

- зольність палива

Коефіцієнт корисної дії котлоагрегату:

Переведемо витрату палива В=16,7 на витрату умовного палива за таким співвідношенням:

Де - теплота згорання умовного палива.

Отже

Переведемо на 1м3 бетону

9. Техніко-економічні показники процесу ТО

Таблиця 9.1 - Техніко-економічні показники

№ п/п

Назва показників

Значення показників

1

Тип виробів:

Пустотні плити перекриття

2

Річна продуктивність установки,

30000

3

Річний зйом продукції,

101,6

4

Коефіцієнт обороту за добу

1,25

5

Загальна тривалість ТО, год

1+3+5+1,5=10,5

6

Питомі витрати на 1 м3:

Теплової енергії,

Насиченої пари,

Умовного палива,

28,4

Висновки

Метою даної курсової роботи було визначення таких основних параметрів як:

 • Режим теплової обробки виробів

 • Розміри ямної камери

 • Витрати тепла

 • Витрати насиченої пари

 • Витрати умовного палива

Оскільки реальна витрата пари на 1м3 бетону в камерах періодичної дії складає то дану теплову установку треба вважати ефективною. Але таку високу витрату пари можна пояснити пустотністю виробів, які тут обробляються.

Для зниження витрат пари на тепловологісну обробку бетонних та залізобетонних виробів запропоновано вдосконалення конструкцій стін, та кришки. А саме ці вдосконалення полягають у зниженні теплопровідності огорожуючих конструкцій, так днище пропонується влаштувати з повітряними прошарками.

Для зниження втрат теплової енергії потрібно добиватися, щоб довжина паропроводу від котлоагрегата до камери була мінімальною.

Для зниження тривалості циклу ТО доцільно використовувати швидкотвердіючі цементи, попередньо підігріту суміш.

Використана література

1. Перегудов В.В. Теплотехника и теплотехническое оборудование. М.: Стройиздат., 1990.

2. Мар’янов Н.В. Тепловая обработка на заводах сборного железобетона. – Мю: Стройиздат. 1990 – 271с.

3. Левченко П.В. Расчеты сушек и печей силикатной промышленности: М.: Высшая школа, 1968 – 405с.

4. Русакова Н.Г., Пальчик П.П., Рижанкова Л.М. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. – К.: Вища школа, 1999.

5. Дворкин Л.Й. Будівельне матеріалознавство. – Рівне.: видавництво РДТУ, 1999.

6. Методичні вказівки 034-49 «Тепловологісна обробка бетонних і залізобетонних виробів». – Рівне., 1998.Похожие страницы:

 1. Виготовлення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій з важких бетонів

  Реферат >> Строительство
  ... в зимовий період. Збірні бетонні та залізобетонні вироби та конструкції виготовляють на механізованих ... навісними або глибинними вібраторами. Теплова обробка виробів проходить безпосередньо в касеті. При касетно ...
 2. Заводська технологія збірного бетону і залізобетону

  Курсовая работа >> Промышленность, производство
  ... л, 2.5…4.5 кВт. Виробництво 1 м3 ЗБК вимагає і теплову обробку при стендовому способі виробництва – 5.5 кВт ... і норми розрахунку витрат теплової енергії при обробці бетонних та залізобетонних виробів. Инженерные решение по охране ...
 3. Виробництво багатошарових керамічних та залізобетонних конструкцій

  Реферат >> Строительство
  ... проведення теплової обробки. 2. Виробництво багатошарових залізобетонних конструкцій Щільність залізобетонних конструкцій з важких бетонів склада ... та верхнього шарів бетонної суміші, загладжування верхньої поверхні виробу. Форму з відформованим виробом ...
 4. Экономическое обоснование результатов финансовой деятельности предприятия

  Реферат >> Экономика
  ... теплових мереж і т. д. [15] Стабільно розвивається, з непоганим річним приростом, галузь залізобетонних ... українському ринку товарного бетону та залізобетонних виробів і конструкцій працюють ... ї обробки армувальних прутів для внутрішьонапруженого залізобетону. ...
 5. Виробництво конструкцій і виробів для малоповерхневого будівництва з вторинних сировинних ресурсів

  Реферат >> Строительство
  ... . Ефективною тепловою обробкою арболіта є прогрів виробів при ... підприємствах бетонних і залізобетонних конструкцій застосовують ... бетонних сумішей; формуванні блоків і їх теплової обробки. При попередній переробці з конструкцій вилучають металеві вироби ...

Хочу больше похожих работ...