Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Задача
Система показателей эффективности производства должна давать всестороннюю оценку использования всех ресурсов предприятия и содержать все общеэкономиче...полностью>>
Экономика->Реферат
С внедрением рыночных отношений произошли существенный изменения. Так, начал функционировать рынок жилья, изменилась структура жилого фонда по формам ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
  В России 14,5 тыс. предприятий, занимающихся производством хлеба, из них около 10,5 тыс. малых пекарен – на их долю приходится около 13-15% производ...полностью>>
Экономика->Реферат
Несомненно, для того чтобы проводить анализ федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) предприятий” и изучать основные методы государствен...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вибірку підприємств для дослідження необхідно здійснювати за такими критеріям:

 • активні (діючі) підприємства (крім державних);

 • чисельність працюючих (малі підприємства - до 50 осіб, середні підприємства - до 250 осіб);

 • організаційно - правова форма;

 • сфери економіки;

 • географічне місцезнаходження підприємства.

Таблиця 4. - Анкета для оцінки стану бізнес-клімату в регіонах України суб’єктами господарювання

Код регіону

Код населеного пункту

Дата опитування

ПІБ, хто проводить інтерв’ю

Характеристика малого і середнього підприємства

Чисельність зайнятих на вашому підприємстві (верхній поріг чисельності робітників на більше 100 осіб), чол.

Організаційно - правова форма вашого підприємства:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Відкрите акціонерне товариство

Закрите акціонерне товариство

Підприємець без створення юридичної особи

Виробничий кооператив

Інша (яка саме)

Рік створення

Блок запитань для оцінки ефективності реєстраційних процедур

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

2

3

4

1

Процедури, які ви здійснили при реєстрації підприємства, всього

кількість

у тому числі:

процедури, які необхідно здійснити до державної реєстрації

кількість

процедури, які необхідно здійснити після державної реєстрації

кількість

2

Витрати часу для проведення реєстрації підприємства, всього

днів

у тому числі:

на відвідування “єдиного реєстраційного центру” або державного реєстратора

днів

на постановлення на облік в податкових органах, статорганах і соціальних фондах

днів

для отримання дозволу на виготовлення печатки

днів

на відкриття банківського рахунку

днів

3

Повна сума витрат на здійснення реєстраційних процедур, усього

гривень

у тому числі:

офіційні

гривень

неофіційні

гривень

Під процедурою слід розуміти взаємовідносини засновників підприємства із зовнішніми сторонами (державними закладами, юристами, аудиторами, нотаріусами) до державної реєстрації, а також - після реєстрації, виконання яких передбачено законодавством і тільки ті процедури, які є обов’язковими для всіх підприємств і не пов’язані з виключною специфікою вашого підприємства. Якщо ви для державної реєстрації користувались послугами посередницьких фірм, вкажіть (пункт 1). Час, який витрачено на проведення державної реєстрації, обчислюється кількістю днів, які необхідні для виконання певної реєстраційної процедури, яка вважається завершеною з моменту отримання певного документа (свідоцтва про державну реєстрацію, номер платника податків тощо). Не враховується час, який витрачається на ознайомлення із законодавством з питань реєстрації (пункт 2). Витрати враховують всі офіційні, передбачені законодавством платежі і збори, а також неофіційні (пункт 3).

Таблиця 5 - Блок запитань для оцінки ефективності діяльності органів контролю і нагляду

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

2

3

4

1

Перевірки (планові та позапланові), які були проведені на вашому підприємстві у минулому році, всього

кількість

у тому числі:

податковими органами

кількість

СЕС

кількість

пожежною службою

кількість

іншими органами контролю

кількість

2

Повторні перевірки у минулому році, всього

кількість

у тому числі:

податковими органами

кількість

СЕС

кількість

пожежною службою

кількість

іншими органами контролю

кількість

3

Загальна тривалість перевірок на вашому підприємстві у минулому році

днів

у тому числі:

планових

днів

позапланових

днів

4

Втрати, які понесло ваше підприємство у зв’язку з проведенням перевірок у минулому році

гривень

5

Втрати робочого часу у зв’язку з проведенням перевірок у минулому році

годин

6

Сума штрафів, сплачених підприємством у минулому році, за наслідками перевірок

тис. гривень

Сума втрат, які понесло ваше підприємство у зв’язку з проведенням перевірок (пункт 4), обчислюється сумою втраченого прибутку. До втрат робочого часу включається робочий час, який витрачено працівниками відділу для надання і підготовки документів, а також надання роз’яснень представникам органів контролю і нагляду (пункт 5).

При наданні відповідей на питання 3, 4 (абзац третій), 5 (абзац третій) враховується весь перелік документів (довідки, погодження, експертиза, висновки, час на очікування рішення), а також органів, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних документів та витрати, пов’язані з отриманням дозвільних та інших документів.

Таблиця 6 - Блок питань щодо ефективності дозвільної системи

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Дозвільні документи, які вам необхідно було отримати для започаткування діяльності, всього

кількість

2

Інші документи, які необхідно надати для отримання дозвільної документації, всього

кількість

3

Органи виконавчої влади і організації, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних та інших документів, всього

кількість

4

Витрати часу, всього:

на отримання дозвільних документів

годин

на підготовку і отримання інших документів, необхідних для отримання дозвільних документів

годин

5

Витрати:

плата за дозвільні документи

гривень

витрати, пов’язані з отриманням дозвільних документів

гривень

6

Дозвільні документи, які ви отримали від місцевих органів виконавчої влади, всього

кількість

Таблиця 7 - Блок питань щодо системи оподаткування

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальна кількість платежів за минулий рік

кількість

2

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів)

годин

3

Сукупний податок у відсотку до валового доходу

відсотків

Для відповіді на питання щодо загальної кількості платежів (пункт 1) враховуються всі податки, збори (обов’язкові платежі), які сплачувались у минулому році, з урахуванням періодичності їх сплати.

Таблиця 8 - Блок питань щодо системи технічного регулювання

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальний обсяг продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації у відсотках до загального обсягу продукції

тис. Гривень відсотків

2

Середні витрати часу на отримання одного обов’язкового сертифіката відповідності

днів

3

Кількість документів, які необхідно подати для отримання сертифіката, кількість

кількість

4

Витрати на отримання сертифіката

гривень

5

Витрати, пов’язані з технічним наглядом за сертифікованою продукцією

гривеньПохожие страницы:

 1. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... розвитку українського ринку інформаційних продукт ... дприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, перепідготовка кадрів щодо ведення підприємницької діяльност ... основних особливостей. Під інформаційним забезпеченням діяльності підприємства ...
 2. Підприємницька діяльність в сучасних умовах господарювання

  Курсовая работа >> Экономика
  ... значущості підприємницької діяльності дозволяють зробити певний висновок. Підприємництво виконує особливу функцію в економіці, яка зводиться ...
 3. Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1.1 Поняття “підприємництва” та еволюція його ... з метою пільгового кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, особливо початківців малого бізнесу. Удосконалення ...
 4. Дослідження підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання

  Курсовая работа >> Экономика
  ... , характеризуючи зростання ролі малих підприємств у ринковій економіці, варто враховувати не тільки їхн ... створення підприємств і розвиток підприємницької діяльності). Широкий, і притім регульований процес розвитку підприємництва, особливо в сфер ...
 5. Державне регулювання підприємницької діяльності

  Реферат >> Экономика
  ... та особливостей розвитку економіки. Диференціація проводиться залежно від виду підприємства та ... регулюванні підприємницької діяльності. 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Перехід до ринку потребує формування ...

Хочу больше похожих работ...