Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Методология создания информационных систем заключается в организации про­цесса построения информационной системы и в управлении этим процессом для тог...полностью>>
Информатика->Дипломная работа
Прежде всего задачи математического программирования делятся на задачи линейного и нелинейного программирования. При этом если все функции и линейные,...полностью>>
Информатика->Реферат
То, что информация имеет ценность, люди осознали очень давно – недаром переписка сильных мира сего издавна была объектом пристального внимания их недр...полностью>>
Информатика->Методичка
Численные методы – раздел математики, который со времен Ньютона и Эйлера до настоящего времени находит очень широкое применение в прикладной науке. Тр...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1 Характеристика предметної області та постановка задачі

1.1 Аналіз предметної області

1.2 Аналіз інформаційного забезпечення предметної області

1.3 Постановка задачі

2 Проектування структури інформаційної системи

2.1 Аналіз та автоматизація обробки інформаційних потоків

2.2 Розробка структури інформаційної системи

2.3 Вибір засобів розробки інформаційної системи

2.3.1 Веб-сервер Apache

2.3.2 СКБД MySQL

2.3.3 Мова розмітки гіпертексту HTML

2.3.4 Таблиці каскадних стилів CSS

2.3.5 Мова програмування JavaScript

2.3.6 Мова програмування PHP

3 Реалізація програмного продукту

3.1 Структура і функціональне призначення модулів системи, їх взаємозв’язок

3.2 Розробка програмних модулів

3.3 Інструкція користувача

4 Організаційно-економічний розділ

4.1 Розрахунок кошторису витрат на розробку тестової системи визначення професійної придатності програмістів

4.2 Розрахунок експлуатаційних витрат тестової системи визначення професійної придатності програмістів

4.3 Розрахунок умовного обсягу робіт

4.4 Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження нової системи

5 Охорона праці та техніка безпеки

5.1 Застосування професійного відбору в охороні праці

5.2 Обов’язки служби охорони праці

5.3 Розрахунок площі природного освітлення для приміщення з ЕОМ

Висновки

Перелік посилань

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Вступ

В епоху новітніх технологій інформація відіграє дуже важливу роль. Розвиток науково-технічного прогресу привів до того, що діяльність багатьох організацій та установ тепер тісно зв’язана із зберіганням великої кількості інформації. Для обробки і зберігання інформації дані структури почали використовувати інформаційні системи, обов’язковою складовою яких є бази даних. Вони дозволяють у зручній формі здійснювати зберігання, видалення та обробку інформації.

З розвитком мережевих технологій, зокрема мережі Internet, постала потреба швидко, конфіденційно та без великих зусиль обмінюватись збереженою інформацією в базах даних. Так як Internet став невід’ємною частиною життя більшості людей: люди почали заробляти через мережу, замовляти і купувати товари, шукати потрібну інформацію, спілкуватись з іншими, проходити тестування або просто розважатися; з’явилась потреба в створенні програмних продуктів, які б працювали з базами даних і водночас були віддаленими. Такі програмні продукти, або як їх називають веб-ресурси, стали досить актуальними, так як вони не прив’язані до робочого місця користувача, до конкретної операційної системи, а всі дані зберігаються на віддаленому сервері. Кожен користувач у будь-який момент може отримати доступ до своїх даних.

Останнім часом в мережі Internet стали популярними різні тести: тести IQ, які дозволяють людям дізнатись коефіцієнт інтелекту, психологічні тести, які покликані допомогти людині виміряти свої індивідуально-психологічні особливості. Але окрім цього тести такого роду мають ще інше застосування: вони є засобом рекламних компаній, а також слугують як комерційні проекти, які покликані приносити дохід. Разом з цим існує мало тестових систем, які допомагають визначити професійну придатність людей, наприклад програмістів. Такі тести проводять деякі компанії при оцінюванні персоналу, при прийомі працівників на роботу з метою визначення професійної придатності. Так, наприклад, відома компанія Micrisoft при прийомі на роботу проводить тестування, яке базується на вирішенні задач та головоломок для виявлення більш творчих кандидатів серед здібних.

Відповідно до цього, метою написання дипломного проекту є створення тестової системи визначення професійної придатності програмістів. Дана тема є актуальною на сьогодні і повинна знайти своє практичне застосування.

Для створення тестової системи було обрано мови програмування PHP та JavaScript, а для роботи з базою даних веб-ресурс використовуватиме систему керування базами даних MySQL.

Отже, тестова система буде виконана у вигляді веб-ресурса і розміщуватиметься в мережі Інтернет. Користувач зможе отримати доступ до ресурсу, відкривши сторінку тестової системи через свій браузер та зможе пройти тестування, отримати результат (дізнатись свою професійну придатність), відправити свій результат другу, а також переглянути рейтинг інших учасників. Авторизований адміністратор зможе керувати веб-ресурсом, вносити зміни до тесту, керувати користувачами за допомогою системи управління.

1 Характеристика предметної області та постановка задачі

1.1 Аналіз предметної області

Предметною областю програмного продукту є створення тестової системи для визначення професійної придатності програмістів.

Для визначення професійної придатності програмістів необхідно провести тестування за потрібною тематикою у вигляді запитань. На основі отриманого результату зробити висновок про професійну придатність.

Тести на професійну придатність проводять на основі тестів IQ. Тест складається із запитань різної складності. За результатами тестування підраховується сумарний бал:

від 70 до 99 – низький рівень;

від 100 до 120 – середній рівень;

від 121 до 150 – вище середнього;

більше 150 – високий рівень.

Відповідно до рівнів формується висновок про професійну придатність. Сумарний бал не повинен перевищувати 170 балів, тобто максимально можливий результат тестування – 170 балів.

Досліджено, що чим більше варіантів тесту проходить користувач, тим кращі результати він показує [1].

1.2 Аналіз інформаційного забезпечення предметної області

На сьогоднішній день існують різні реалізації тестів на професійну придатність: від локальних версій, написаних як додаток до операційної системи, до так званих веб-версій. Вони суттєво відрізняються, так як при їх розробці використовуються різні технології. Основними з яких є: Flash, Windows-додатки, веб-додатки.

Flash – продукт компанії «Macromedia», що дозволяє розробляти інтерактивні мультимедійні програми. Сфера використання Flash є різною, це можуть бути ігри, веб-сайти, презентації, банери і просто мультфільми. При створенні продукту можна використовувати медіа, звукові та графічні файли. В основі Flash лежить векторний морфінг – технологія комп'ютерної графіки, що створює плавний перехід з одного ключового кадру в інший. Це дозволяє робити досить складні мультиплікаційні сцени, задаючи лише кілька ключових кадрів для кожного персонажа.

Іншою перевагою технології Flash є повна програмованість. Flash використовує мову програмування ActionScript, яка по синтаксису є схожою із JavaScript. Остання версія мови (ActionScript 3.0) є повноцінною об'єктно-орієнтованою мовою.

Серед цих переваг існують також і ряд особливостей, які можна віднести до мінусів Flash технології. Наприклад, для того щоб переглянути проект, створений на Flash, користувачу необхідно додатково встановити Flash-плеєр. Також проект, написаний на Flash, є статичним, тобто вміст програмного продукту користувач вже не змінить, без втручання в код [2].

До Windows-додатків можна віднести додатки написані на таких мовах програмування як: C++, Visual Basic, Delphi, C# та інші. З допомогою такої технології можна не тільки розробити проект, а й створити панель управління для нього, де адміністратор зміг би змінювати вміст проекту. Але не дивлячись на переваги і засоби, які надають ці мови програмування, все ж таки користувачу необхідно буде встановити додаткове програмне забезпечення. Наприклад, для роботи з додатком написаним на С# необхідно встановити платформу .NET Framework.

Веб-додатки – додатки, створені для роботи в серверному середовищі і написані на таких мовах програмування як: PHP, ASP, Perl, Ruby, Java та інші. Ці мови програмування надають можливість створювати повноцінні додатки, до цих додатків створювати системи управління контентом. Веб-додатки працюють тільки в серверному середовищі, тобто для роботи з ними необхідно встановити сервер, так як скрипти виконуються на сервері. Але разом з тим, такі додатки можна викладати в Internet, де вже налаштований сервер, тому для роботи користувачу необхідно мати веб-браузер і вихід в Internet. Також перевагою веб-додатків є те, що користувач має доступ до проекту через Internet в будь-який момент.

Серед тестових систем, які знаходяться в мережі Internet, існує мало таких, які надають можливість пройти тест і дізнатись професійну придатність. Дуже важко знайти тестову систему із потрібною тематикою і разом з тим, більшість із них є платними й для отримання результату користувачу необхідно відправити платне смс повідомлення.

1.3 Постановка задачі

Вхідною інформацією для тестування та збереження результатів є: “форма реєстрації користувача” та “форма авторизації”.

Перелік (у скороченому варіанті) та опис вхідної інформації тестової системи наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Перелік вхідних повідомлень

Вхідне повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Термін і час

Форма реєстрації користувача

REGISTRATION

Документ

По мірі необхідності

Форма авторизації

LOGIN

Документ

По мірі необхідності

Перелік та опис структурних одиниць вхідної інформації тестової системи наведено в таблиці 1.2.Похожие страницы:

 1. Розробка програмного забезпечення для ведення електронного обліку успішності школярів

  Курсовая работа >> Информатика
  ... визначення, наскільки успішно вони володіють системою знань ... Є велика кількість професійних продуктів, як українських так ... Модулі програмного продукту 3.2 Розробка програмних модулів При розробці структури даний програмний продукт був поділений на модулі Для ...
 2. Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... алізованим модулем Project System або комплекс програмних продуктів ... кації, творчих здібностей, професійних знань і досвіду персоналу компан ... професійних консультантів, що є фахівцями саме з розробки ... даних, що необхідні для визначення і контролю кількісних ...
 3. Розробка програмного забезпечення вирішення задачі формування портфеля цінних паперів

  Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... моделі Марковіца для визначення ризику замість середньоквадратичного ... функціональним модулями. Управлі ... розробки програмного забезпечення [35]. Для даного програмного ... травматизму, професійних захворювань трудящих ... управления. — К.: Знання, 1970. Мазманишвили ...
 4. Розробка інвертора напруги для апаратури зв'язку

  Дипломная работа >> Физика
  ... проекту є розробка конструкції і ... до штатного програмного забезпечення, ... і вимоги до знання параметрів, а ... відповідно. Для визначення чисельного значення ві ... активний опір і модуль індуктивного опору рівн ... нещасних випадків і професійних захворювань. У відпов ...
 5. ... ї системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівц ...

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... рівень професійних знань і умінь; - ретельно диференціювати студентів згідно визначеного рівня ... заслуговує розробка тестових завдань для визначення рівня засвоєння студентами змісту модуля. Основним ...

Хочу больше похожих работ...