Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь
В нашем случае спектр сигнала гауссовский. Из 2 по модели №4 сигнала с гауссовским спектром (рис. 1) определяем частоту опроса F0. По заданию на про...полностью>>
Коммуникации и связь
В данном курсовом проекте разрабатывается система сжатия и уплотнения каналов, и определяются её основные параметры и характеристики. Проектирование и...полностью>>
Коммуникации и связь
В большом числе технологических процессов требуется управление объектом по двум координатам. В нашем случае объектом является координатный стол, для у...полностью>>
Коммуникации и связь
Электропривод постоянного тока стал широко распространён из-за достаточно простых способов регулирования, так как у него можно менять токовую и потоко...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Налаштування магістральних портів для з'єднання комутаторів

Найменування

Ім'я вузла/
інтерфейс

Fa0/0 або

адрес мережевої інтерфейсної плати

Адрес

VLAN 1

Комутатор 1

S1

ні

172.16.1.1/24

Комутатор 2

S2

ні

172.16.1.2/24

Вузол 1a

ні

172.16.1.10/24

ні

Вузол 1b

ні

172.16.1.11/24

ні

Вузол 2

ні

172.16.1.12/24

ніЦілі

 • Виконати спостереження за конфігурацією VLAN комутатора і його роботою.

 • Виконати налаштування статичних VLAN на комутаторі.

 • Перевірити конфігурацію VLAN і її роботу.

 • Виконати налаштування магістралі між комутаторами

Основна інформація/відомості для підготовки

У даній лабораторній роботі розглядається основна конфігурація VLAN комутатора Cisco 2960 або його аналогів за допомогою команд Cisco IOS. Відомості, приведені в цій лабораторній роботі, застосовні і до інших комутаторів. При цьому слід враховувати, що синтаксис команд може мінятися. Залежно від моделі комутатора найменування інтерфейсів можуть мінятися. Наприклад, модульні комутатори мають декілька слотів, тому порти Fast Ethernet можуть називатися FastEthernet 0/1 або FastEthernet 1/1, залежно від слота і порту.

Необхідно використовувати наступні ресурси:

 • два комутатори Cisco 2960 або аналоги;

 • два ПК з ОС Windows з програмою емуляції терміналу;

 • один або більше консольних кабелів з роз'ємами RJ45 і DB9 для налаштування комутатора і маршрутизатора;

 • три прямих кабелі Ethernet для під'єднування комп'ютерів до комутаторів;

 • один перехресний кабель Ethernet для під'єднування комутатора S1 до комутатора S2;

ПРИМІТКА. Переконайтеся в тому, що файли початкової конфігурації маршрутизаторів і комутаторів видалені. Інструкції по видаленню початкової конфігурації комутаторів і маршрутизаторів див. в методиці по проведенню лабораторної роботи на веб-сайті академії Cisco в розділі Tools (Інструменти).

Крок 1. Під'єднування пристроїв

 1. Під'єднайте інтерфейс Fa0/1 комутатора до інтерфейсу Fa0/1 комутатора 2 за допомогою прямого кабелю.

 2. Під'єднайте інтерфейс Ethernet вузла 1а до інтерфейсу Fa0/2 комутатора 1 за допомогою прямого кабелю.

 3. Під'єднайте інтерфейс Ethernet вузла 1b до інтерфейсу Fa0/3 комутатора 1 за допомогою прямого кабелю.

 4. Під'єднайте інтерфейс Ethernet вузла 1а до інтерфейсу Fa0/2 комутатора 2 за допомогою прямого кабелю.

 5. Під'єднайте ПК за допомогою консольного кабелю для настройки конфігурації маршрутизатора і комутаторів.

 6. Задайте IP-адреси на вузлах згідно таблиці.

Крок 2. Основне налаштування комутатора 1 і комутатора 2

 1. Під'єднайте ПК до консольного порту комутаторів для налаштування конфігурації за допомогою програми емуляції терміналу.

 2. Задайте в налаштуваннях конфігурації комутатора 1 ім'я вузла, пароль консолі, пароль сеансу Telnet і паролі привілейованого режиму згідно таблиці. Збережіть конфігурацію.

 3. Задайте в налаштуваннях конфігурації комутатора 2 ім'я вузла, пароль консолі, пароль сеансу Telnet і паролі привілейованого режиму згідно таблиці. Збережіть конфігурацію.

Крок 3. Налаштування вузлів

Виконайте налаштування вузлів згідно інформації в таблиці і на схемі топології.

Крок 4. Перевірка налаштування VLAN по замовчуванню і перевірка з'єднання

 1. При безпосередньому підключенні деяких комутаторів, як, наприклад, в даній лабораторній роботі, порти комутаторів автоматично налаштуються на магістральний режим зв'язку. Щоб запобігти цьому, виконайте ручне налаштування портів комутатора і переведіть їх в режим нормального зв'язку на комутаторі 1 і 2.

S1(config)#interface fa0/1

S1(config-if)#switchport mode access

S2(config)#interface fa0/1

S2(config-if)#switchport mode access

 1. Перевірте налаштування VLAN по замовчуванню на обох комутаторах за допомогою команди show vlan.

S1#show vlan

S2#show vlan

Чи всі порти комутатора призначені VLAN? ____________

У якій VLAN знаходяться порти? ____________

Чи може будь-який комутатор провести ехо-тестування будь-якого іншого вузла або комутатора в цей час? ____________

 1. Перевірте це, виконавши ехо-запит з вузла 1a на всі інші вузли і комутатори.

Чи успішно виконані ехо-запити? ____________

Крок 5. Створення і перевірка налаштувань VLAN

 1. Створіть VLAN 2 і VLAN 3 і присвойте їм імена.

S1(config)#vlan 2

S1(config-vlan)#name fred

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#vlan 3

S1(config-vlan)#name wilma

S1(config-vlan)#exit

S2(config)#vlan 2

S2(config-vlan)#name fred

S2(config-vlan)#exit

S2(config)#vlan 3

S2(config-vlan)#name wilma

S2(config-vlan)#exit

 1. Призначте мережам VLAN відповідні інтерфейси комутатора. Порти, що підключаються до вузлів 1a і 2, будуть призначені VLAN 2, а порт, що підключається до вузла 1b, буде призначений VLAN 3. Збережіть конфігурацію.

S1(config)#int fa0/2

S1(config-if)#switchport access vlan 2

S1(config-if)#exit

S1(config)#interface fa0/3

S1(config-if)#switchport access vlan 3

S1(config-if)#end

S1#copy running-config startup-config

S2(config)#int fa0/2

S2(config-if)#switchport access vlan 2

S2(config-if)#end

S2#copy running-config startup-config

 1. Перевірте зв'язок між пристроями.

    1. Відправте ехо-запит з комутатора 1 на коммутатор 2.

Чи успішно виконані ехо-запити? ____________

Якій мережі VLAN належать інтерфейси управління комутаторів 1 і 2? ____________

    1. Відправте ехо-запит з вузла 1а на вузол 2.

Чи успішно виконані ехо-запити? ____________

Якій мережі VLAN належать вузли 1a і 2?

________________________________________

Якій мережі VLAN належать інтерфейси Fa0/1 комутаторів? _____________________

Якщо вузли 1a і 2 належать до однієї тієї ж VLAN, чому вони не можуть встановити один з одним зв'язок?

__________________________________________________________________________

    1. Відправте ехо-запит з вузла 1а на комутатор S1.

Чи успішно виконані ехо-запити? ____________

Чому вузол 1a не може встановити звязок з комутатором S1?

__________________________________________________________________________

Крок 6. Налаштування і перевірка магістрального зв'язку

Для забезпечення зв'язку між декількома мережами VLAN за допомогою декількох комутаторів слід налаштувати магістральний зв'язок. Без магістрального зв'язку кожна VLAN вимагає фізичного з'єднання між комутаторами.

 1. Виконайте налаштування магістрального зв'язку на комутаторах S1 і S2. Порт Fa0/1 на комутаторі 1 вже підключений до порту Fa0/1 на комутаторі S2.

S1(config)#int Fa0/1

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#end

S2(config)#int Fa0/1

S2(config-if)#switchport mode trunk

S2(config-if)#end

 1. Перевірте створення магістралі за допомогою команди show vlan.

S1#show interfaces trunk

S2#show interfaces trunk

Чи з'являються у вихідних даних магістральні інтерфейси? ____________

Яка VLAN задана в якості вихідної VLAN? _______________

Які VLAN можуть здійснювати зв'язок за допомогою магістралі? _______________

 1. Перевірте налаштування VLAN на обох комутаторах за допомогою команди show vlan.

S1#show vlan

S2#show vlan


Чи з'являються інтерфейси Fa0/1 комутатора S1 і S2 в VLAN? Обгрунтуйте свою відповідь.

__________________________________________________________________________

 1. Перевірте зв'язок між пристроями знову.

 1. Відправте ехо-запит з комутатора S1 на комутатор S2.

Чи успішно виконані ехо-запити? ________________

 1. Відправте ехо-запит з вузла 1а на вузол 2.

Чи успішно виконані ехо-запити? ________________

 1. Відправте ехо-запит з вузла 1b на вузол 2.

Чи успішно виконані ехо-запити? ________________

 1. Відправте ехо-запит з вузла 1а на комутатор 1.

Чи успішно виконані ехо-запити? ________________

 1. Тестування зв'язку за допомогою ехо-запитів повинне показати, що пристрої, які належать одній мережі VLAN, можуть зараз зв'язуватися один з одним за допомогою інших комутаторів, але пристрої в інших VLAN не можуть здійснювати зв'язок один з одним.

Що слід налаштувати, щоб пристрої в різних VLAN могли обмінюватися повідомленнями один з одним?

__________________

Крок 7. Спостереження за магістральною функцією по замовчуванню комутаторів

 1. Раніше в даній лабораторній роботі інтерфейси Fa0/1 на комутаторах були вручну налаштовані на магістральний зв'язок. Видаліть цю конфігурацію за допомогою команди no switchport mode trunk.

S1(config)#int Fa0/1

S1(config-if)#no switchport mode trunk

S1(config-if)#end

S2(config)#int Fa0/1

S2(config-if)#no switchport mode trunk

S2(config-if)#end

 1. Перегляньте статус магістрального зв'язку на портах комутаторів.

S1#show interfaces trunk

S2#show interface trunk

Чи знаходяться інтерфейси Fa0/1 комутаторів S1 і S2 в режимі магістрального зв'язку?

____________

Який режим магістрального зв'язку по замовчуванню?

____________

Яка інкапсуляція магістрального зв'язку по замовчуванню?

____________

Крок 8. Питання для повторення

 1. Для чого потрібне налаштування магістрального зв'язку в мережі?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Чи дозволяє магістральний зв'язок забезпечити з'єднання між VLAN?

________________________________________________________________________________

 1. Із якої VLAN кадри пересилаються по магістралі без маркерування VLAN при відсутності налаштування конфигурації?

________________________________________________________________________________

© 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Все права защищены. Этот документ содержит общедоступную информацию компании Cisco. Стр. 1 из 7


Похожие страницы:

 1. Здійснення авторізації доступу до каналів компютерних мереж

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  ... потік даних 64 Кбіт/с. Для з'єднання магістральних АТС канали Т1 були дуже ... усередині самого вузла від прийомного порту до передаючого порту. Під час цієї передачі ... йсненням профілактичних робіт по налаштуванню комутаторів, а також створенням резервних копій ...
 2. Інформатика. Курс лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  ... трубкою. При налаштуванні монітора ... , які називаються портами. Порти встановлюються на задній ... для з'єднання в основному ідентичних мереж, що мають деякі фізичні відмінності. Комутатори ... магістральних ділянках і 100 Мбіт/сек для кінцевого користувача. Для ...

Хочу больше похожих работ...