Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Різні люди по-різному розуміють слово екуменізм. Власне екуменізм означає рух за зближення та об”єднання релігійних традицій. Але одні вважають, що ек...полностью>>
Астрономия->Реферат
Протягом багатьох століть Рим був наймогутнішою державою античного світу. Історія Римської держави – це історія нескінченних завоювань, розширення тер...полностью>>
Астрономия->Реферат
Важливим елементом в історії релігії було виникнення світових релігій: християнства, буддизму та ісламу. Космополітизм цих релігій дозволив подолати н...полностью>>
Астрономия->Реферат
У радянській історіографії праці, присвячені історії католицької церкви, з’являлися рідко, до того ж у них, як правило, розглядалася соціально-економі...полностью>>

Главная > Задача >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція 2

Класифікація електромагнітних явищ

Існують загальні підходи для спрощення:

 1. Рівняння стаціонарного електромагнітного поля. Інколи можна розглядати постійні струми. При цьому в рівнянні (*) зникають похідні: Приклад використання: розрахунок наводок.

 2. Розглянемо систему рівнянь у вакуумі, де . Рівняння магнітостатики: , рівняння електростатики: . Рівняння магнітостатики має місце і там, де .Рівняння Максвела нехвильове. Хвильовим воно стає в однорідному ізотропному середовищі. Звідси тобто звідки одержуємо рівняння Лапласа: (з урахуванням заряду), Пуасона: (без).

 3. Квазістатичне наближення: , - розмір об’єкту. Тоді рівняння Максвела спрощуються. Розглянемо метал: там просторові переходи дуже швидко зростають (швидке затухання) тобто частинними похідними можна знехтувати.

 4. Для монохроматичного лінійного поля можна використати метод комплексних амплітуд: позбавляємося частинних похідних тобто спрощуємо рівняння Максвела. Рівняння ЕМП в комплексній формі будемо розглядати лише для лінійних рівнянь, хоча існує метод і для нелінійних. Розглянемо рівняння:. Зробимо наступну заміну:, та аналогічно . Підставивши отримаємо: , прирівнявши коефіцієнти отримуємо: - ми спростили рівняння. Для того, щоб записати лінійне ДР у комплексних амплітудах, потрібно: а) замість дійсних змінних записати комплексні змінні; б) замість похідних по часу треба записати . Для того щоб знайти розв’язок рівняння, потрібно розв’язати спрощене рівняння, а потім знайти реальну частину від одного з виразів: або . Часто рівняння записують з урахуванням того, що хвильовий вектор , де . Надалі ми будемо працювати в комплексних амплітудах.

Було б зручно звести рівняння Максвела до хвильових, але це можна зробити лише у деяких випадках, які і розглянемо.

Плоскі хвилі

Розглядатимемо плоскі хвилі в однорідному ізотропному середовищі.

Задача: знайти характеристики плоскої хвилі в такому середовищі.


Розв’язок:

 1. Обираємо декартову систему координат;

 2. Рівняння Максвела: ; де . У плоскої хвилі на хвильовому фронті амплітуда і фаза однакова. Нехай хвиля розповсюджується в напрямку , то . Отримаємо ). Розв’язок отриманог рівнянння осцилятора: .

Перейдемо до справжньої компоненти поля: де - рівняння хвильового фронту (фаза ). Цей фронт розповсюджується зліва направо. Якби ми взяли замість компоненту , то одержали б - фронт, що рухається справа наліво.

Розглянемо .

. ; , тобто маємо дійсно праву трійку . Оскільки , то .

Таким чином у плоскій хвилі і залежні величини: якщо одне з них задане, то друге визначається лише серидовищем (див. *). Це в СГСЕ, в інших системах по іншому. Наприклад, в СІ у вакуумі 377 (Ом) – опір вільного простору (хвильовий опір простору).

Затухання електромагнітних хвиль (ЕМХ).

Нехай вздовж осі розповсюджується ЕМХ: ; тут . Розглянемо в середовищі, де , (найрозповсюдженіший випадок); . Тоді . З’явилася дійсна величина в експоненті. Тобто кожна хвиля затухає.


Похожие страницы:

 1. Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення

  Реферат >> Исторические личности
  ... сного приміщення 9 1.1 Класифікація електромагнітних завад 9 1.2 Класифікація впливу ЕМЗ по ступеню ... може сприйматись практично будь-яке електромагнітне явище в широкому діапазоні частот ... електростатичний розряд  досить розповсюджене явище; більшість людей ма ...
 2. Вища фізика. Конспект лекцій

  Реферат >> Физика
  ... побутовому рівні, в світі земних природних явищ і машин, механічна енергія не ... збереження енергії вимагає вивчення теплових явищ. Однорідність часу Закон ... і заряди. Успіх прийшов після вивчення електромагнітних взаємодій рухомих частинок. Спочатку ...
 3. Функції основні характеристики та класифікація концентраторів

  Реферат >> Экономика
  ... Функції, основні характеристики та класифікація концентраторів Вступ На сьогодні ... комп’ютерних мереж. Торкнулося це явище і концентраторів (“хабів”). Спробу ... іх джерел збурювань (кліматичних, електромагнітних і т.п.); спільно використовуються високопродуктивн ...
 4. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... Таксономія небезпек - класифікація та систематизація явищ, процесів, і ... поширюються у вигляді електромагнітних хвиль. Основними параметрами електромагнітних коливань є: довжина ... зарядів і полів, електричних і електромагнітних полів; - від нетоксичного пилу ...
 5. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  ... ія – за рубриками МПК. 6.2. Класифікації документів 6.2.1. Універсально-десяткова класифікація Традиційними засобами ... Критерій Формульний вираз 1 Подібності електромагнітних явищ 2 Гомохронності [Ho] = t = idem 3 Подібност ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0075922012329102