Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
В зарубежных странах накоплен значительный опыт управления в области промышленности, торговли, кооперации, сельского хозяйства и т.п. в результате неп...полностью>>
Менеджмент->Реферат
На первом этапе, когда группы людей были невелики, управление во всех сферах осуществлялось одним человеком — вождем этой группы. В дальнейшем, по мер...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
Планирование как функция управления включает действия, направленные на: определение конечных и промежуточных целей предприятия, определение задач, реш...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
Інноваційний менеджмент є частиною стратегічного менеджменту і органічно вписується в "концепцію діаманта", автором якої є відомий економіст Майкл Пор...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Менеджмент

Сохрани ссылку на реферат в одной из сетей:

Продовження Таблиці 3.11.

6. Розташування підприємства недалеко від найбільшого транспортного вузла – міста Полтави;

7

6. Не достатньо широкий асортимент продукції;

7

Разом

51

Разом

49

Складаємо матрицю взаємозв'язків сильних і слабких сторін, можливостей і загроз. Розглянути всі можливі парні комбінації та виділити ті, які необхідно врахувати при розробці стратегії підприємства.

Таблиця 3.12

Матриця взаємозв'язків сильних і слабких сторін, можливостей і загроз

 

Можливості

 1. Економічне зростання країни

 2. Ослаблення позицій конкурентів

 3. Зниження постачальниками цін на матеріали

Загрози

 1. Підвищення податкового тиску

 2. Екомічний спад

 3. Уповільнення зростання ринку

Сильні сторони:

1. Висока якість продукції, що сприяє зміцненню здоров'я людини;

2. Давній досвід роботи на ринку даної галузі в різноманітних умовах;

3. Власна сировинна база для виробництва основної продукції підприємства;

Поле С і М

Висока якість продукції, що випускається, в сукупності з низькою ціною привертають велику частину споживачів. Власна сировинна база для виробництва основної продукції підприємства при зниженні витрат на виробництво дозволяє знижувати і робити більш конкурентоздатною ціну реалізації і збільшити прибутковість виробництва.

Поле С і 3

Екомічний спад може понизити прибутковість виробництва через коливання цін на покупні матеріали, а підвищення податкового тиску послабить фінансове снановище підприемства. Уповільнення зростання рину зумовить сповільнення розвітку та конкурентоспроможності підприємства.

Слабкі сторони:

1. Відсутність вільних оборотних фінансових засобів у підприємства в даний момент;

2. Низький рівень життя великої маси населення країни та низька платоспроможність українського споживача;

3. Сильний податковий тиск на підприємство через існуюче законодавство України;

4. Незадовільний стан навколишнього середовища в державі;

5. Залежність об'ємів продукції, що продається, від часу року, а так же природних і кліматичних змін на території;

6. Не достатньо широкий асортимент продукції;

Поле СЛ і М

Низька платоспроможність українського споживача і низький рівень життя основної маси населення країни не дають можливості істотно підвищувати ціну. Не високий технологічний рівень виробничої бази обмежує можливості.

Стратегія «Міні-Максі»

Поле СЛ і 3

Зниження цін конкурентами, при не достатньо широкому асортименті продукції може залучити значну частину клієнтів підприємства, а в сукупності з чинником появою у них нових технологій може спричинити за собою провал виробничої стратегії заводу.

Стратегія «Міні-Міні»

На підстві проведеного стратегічного аналізу формуємо прозиції щодо подальшого напрямку розвитку.

В ході цього анлаізу були оцінені сильні та слабкі сторони підприємства, його можливості та загрози і була побудована матриця SWOT. Були оцінені можливості та загрози підприємства. Загальна кількість балів у можливостей - 42, а у загроз - 36. Були також оцінені сильні та слабкі сторони підприємства. Сильні отримали 51 балл, а слабкі - 49.

З цього всього можна зробити висновок, що загроз у нас більше ніж можливостей, а слабких сторін порівняно з сильними менше. Отже для ЗАТ Полтавський завод продтоварів «Світанок» необхідно використати стратегію «Максі-Міні».

Стратегія «Максі-Міні» використовує сильні сторони фірми для знешкодження загроз, тобто це стратегія оборони.

4. Вибір та формування стратегічного набору підприємства

Враховуючи багатоплановий характер діяльності підприємств, пропонується формування певного переліку взаємопов'язаних стратегій, з яких складається «стратегічний набір». Побудова стратегічного набору підприємства є діяльністю, що здійснюється на всіх рівнях управлінської ієрархії.

Під стратегічним набором підприємства розумлоть систему стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку його функціонування та розвитку, а також рівень його претендування на місце і роль у зовнішньому середовищі.

  1. Вибір та формування фінансової стратегії підприємства.

Для вибору фінансової стратегії в курсовій роботі використовується модель Бостонської Консалтингової Групи (матриця БКГ). Необхідно визначити стратегічної позиції кожного виду бізнесу підприємства на ринку, перенести до таблиці вихідних даних.

Таблиця 4.1.

Вихідні дані

№ з/п

Вид бізнесу

Річні темпи

росту ринку.

%

Ємність ринку, тис.грн.

Обсяг реалізації послуг підприємства, тис.грн.

Всього

в тому числі:

підприємства

найбільшого конкурента

Продовження Таблиці 4.1.

1

1

7,9

131,3

131,3

19,7

15,7

2

2

15,6

100,8

100,8

37,3

25,2

3

3

9,3

1720,0

1720,0

86,0

137,6

4

4

18,0

188,1

188,1

60,2

35,7

5

5

14,1

870,0

870,0

113,1

147,9

6

6

4,5

60,4

60,4

1,8

0,96

Розраховуємо відносну доля ринку підприємства за кожним видом бізнесу:


(4.1)

де d - відносна доля підприємства на відповідному сегменті ринку; Qn,Qk - обсяг реалізації продукції (послуг), відповідно, підприємства і найбільшого конкурента.

Види бізнесу на матриці зображуємо у вигляді кола, величина якого пропорційна загальному обсягу сегменту ринку. Радіус кола розраховуємо за формулою:


(4.2)

де Ri - радіус кола і-го виду оізнесу, см.; Rmin - радіус кола мінімального за обсягом реалізації бізнесу, см.; Qpi - загальний обсяг реалізації продукції (послуг) на і-му сегменті ринку (ємність сегменту), тис.грн.; Qpmin - мінімальний обсяг реалізації продукції (послуг) серед усіх сегмент ринку, тис.грн.

Радіус кола мінімального за обсягом реалізації бізнесу прийняти 0,25 см. Долю підприємства у кожному сегменті ринку позначити у вигляді сегмента, величина якого у градусах розраховується по формулі:


(4.3)

де Qn,Qp - обсяг реалізації підприємства і ємність окремого сегменту ринку, тис.грн.

Результати розрахунків надаємо у вигляді таблиці 7.

Таблиця 4.2.

Результати розрахунків

Показники

Види бізнесу

1

2

3

4

5

6

Річні темпи зростання ринку, %

7,9

15,6

9,3

18,0

14,1

4,5

Відносна доля ринку підприємства, долі од.

1,25

1,48

0,63

1,69

0,76

1,88

Продовження Таблиці 4.2.

Радіус кола, см.

0,54

0,42

7,12

0,78

3,60

0,25

Величина сегменту підприємства на ринку, град.

54,01

133,21

18,00

115,22

46,80

10,73Скачать работу

Похожие работы:

 1. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... конкурентоздатнього виробництва; - розробки фінансової стратегії: впровадження фінансового планування та розробки фінансового плану або бізнес ... . – 312 с. Верига Ю.А.,Подольська В.О. Аналіз фінансового стану підприемства за балансом згідно П(С)БО ...
 2. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

  Научная работа >> Экономика
  ... Формування економічного потенціалу підприемства 1.1 Сутність потенціалу пі ... відповідні стратегії фінансування. Під стратегією по управлінню фінансовим потенціалом пі ... . Костирко Л.А. Формування механізму фінансової стратегії сталого розвитку підприємства – ...
 3. Організація фінансово-економічного аналізу його задачі та функції

  Реферат >> Астрономия
  ... охопити всі ланки фінансово-господарської діяльності підприемства. Задачі фінансово-економічного аналізу ... – запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискориння економічного зростання ...
 4. Операції комерційних банків на фондовому ринку

  Реферат >> Астрономия
  ... свободу в регулюванні розмірів фінансових результатів. Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії, підприємство ма ... . Для ефективного функціонування окремого підприемства й важливо визначити оптимальну потребу в ресурсах ...
 5. Суть стратегії підприемства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, ... -технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.)Стратегічні плани повинні бути ... -технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.)Стратегічні плани повинні бути ...

Хочу больше похожих работ...