Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономико-математическое моделирование->Контрольная работа
Центр экономической деятельности в условиях рыночного хозяйства перемещается к основному звену всей экономики - предприятию На предприятии решаются во...полностью>>
Экономико-математическое моделирование->Курсовая работа
В современном обществе важную роль в механизме управления экономикой выполняет статистика Независимо от уровня и стадии экономического развития, харак...полностью>>
Экономико-математическое моделирование->Контрольная работа
При сравнении общих средних величин оказалось, что их значения для результативного признака практически совпадают, а для факторного - различны Наиболе...полностью>>
Экономико-математическое моделирование->Курсовая работа
Качество жизни, в том числе качество культуры, становится целью развития мирового сообщества Экономически развитые страны стремятся не только включить...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Экономико-математическое моделирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання 1

Побудувати математичну модель задачі.

Меблева фабрика виготовляє столи, стільці, тумби і книжкові шафи використовуючи дошки двох видів, причому фабрика має 500 м2дошок першого виду і 1000 м2дошок другого виду. Задані також трудові ресурси в кількості 800 людино-годин. У таблиці наведені нормативи витрат кожного виду ресурсів на виготовлення одного виду і прибуток від реалізації одиниці виробу.

Ресурси

Витрати на один виріб

Запас сировини, м2

Столи

Стільці

Тумби

Книжкові шафи

Дошки І виду, м2

5

1

9

12

500

Дошки ІІ виду, м2

2

3

4

1

1000

Трудові ресурси, люд.год.

3

2

5

10

800

Прибуток від реалізації одного виробу, грн.од.

12

5

15

10

Визначити асортимент, що максимізує прибуток.

Розв’язок

Складаємо математичну модель задачі. Позначимо через х1кількість виробів 1-ї моделі, що виготовляє фірма за деяким планом, а через х2 кількість виробів 2-ї моделі та через та через х3і х4кількість виробів 3-ї і 4-ї моделі відповідно. Тоді прибуток, отриманий фабрикою від реалізації цих виробів, складає

= 12х1+5х2 + 15х3+ 10х4.

Витрати сировини на виготовлення такої кількості виробів складають відповідно:

А =5х1+1х2 + 9х3+ 12х4,

В =2х1+3х2 + 4х3+ 1х4,

С =3х1+2х2 + 5х3+ 10х4,

Оскільки запаси сировини обмежені, то повинні виконуватись нерівності:

5х1+1х2 + 9х3+ 12х4≤ 500

2х1+3х2 + 4х3+ 1х4≤ 1000

3х1+2х2 + 5х3+ 10х4≤ 800

Оскільки, кількість виробів є величина невід'ємна, то додатково повинні виконуватись ще нерівності: х1> 0, х2> 0, х3> 0, х4> 0.

Таким чином, приходимо до математичної моделі (задачі лінійного програмування):

Знайти х1 , х2, х3 та х4 такі, що функція ∫ = 12х1+5х2 + 15х3+ 10х4 досягає максимуму при системі обмежень:

Розв'язуємо задачу лінійного програмування симплексним методом. Введемо балансні змінні х5 ≥ 0, х6≥ 0, х7≥ 0. Їх величина поки що невідома, але така, що перетворює відповідну нерівність у точну рівність. Після цього, задача лінійного програмування набуде вигляду: ∫ = 12х1+5х2 + 15х3+ 10х4 → max при обмеженнях

де х1,...,х7>0

Оскільки завдання вирішується на максимум, то ведучий стовпець вибирають по максимальному негативному кількістю та індексного рядку. Всі перетворення проводять до тих пір, поки не вийдуть в індексному рядку позитивні елементи.

Переходимо до основного алгоритму симплекс-методу.

План

Базис

В

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

min

1

x5

500

5

1

9

12

1

0

0

55.56

x6

1000

2

3

4

1

0

1

0

250

x7

800

3

2

5

10

0

0

1

160

Індексний рядок

F(X1)

0

-12

-5

-15

-10

0

0

0

0

Оскільки, в індексному рядку знаходяться негативні коефіцієнти, поточний опорний план неоптимальний, тому будуємо новий план. У якості ведучого виберемо елемент у стовбці х3, оскільки значення коефіцієнта за модулем найбільше.

План

Базис

В

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

min

2

x3

55.56

0.56

0.11

1

1.33

0.11

0

0

100

x6

777.78

-0.22

2.56

0

-4.33

-0.44

1

0

0

x7

522.22

0.22

1.44

0

3.33

-0.56

0

1

2350

Індексний рядок

F(X2)

833.33

-3.67

-3.33

0

10

1.67

0

0

0Похожие страницы:

 1. Математичне програмування (4)

  Контрольная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... чином, приходимо до математичної моделі (задачі лінійного програмування): Знайти х1 , х2так ... до поставленої задачі лінійного програмування. Розв’язати одну із задач ... ≥0 Розв’яжемо задачу лінійного програмування симплексним методом. Визначимо мінімальне ...
 2. Математичне програмування (1)

  Контрольная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... Таким чином, приходимо до математичної моделі (задачі лінійного програмування): Знайти х1 , х2 ... до поставленої задачі лінійного програмування. Розв’язати одну із задач ... Розв’яжемо задачу лінійного програмування симплексним методом. Визначимо максимальне ...
 3. Математичне програмування (3)

  Контрольная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... чином, приходимо до математичної моделі (задачі лінійного програмування): Знайти х1 , ... Вирішимо пряму задачу лінійного програмування симплексним методом, з використанням ... +x5) => min або математичний модель лінійний програмування F(X) = (7-5M)x1+(5+ ...
 4. Математичне програмування (5)

  Контрольная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... найменшою і становить 3923 грн. Завдання 2 математична модель екстремум транспортна задача Записати ... Розв’яжемо задачу лінійного програмування симплексним методом. Визначимо максимальне ... ї задачі, розпочинаємо будувати математичну модель даної задачі: Економ ...
 5. Основні поняття математичного програмування Побудова моделі задачі лінійного програмування

  Реферат >> Информатика
  ... : Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування   1. Мета і предмет математичного програмування. Математичне програмування – складова частина ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014591217041016