Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности
Закон України "Про охорону праці" визначає: "Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організацій­но-технічних, санітарно-гігієнічн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
2. Углубить знания в отработке вопросов, связанных с: порядком и способами рассредоточения личного состава и техники в заго­родной зоне, инженерным об...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
Экологическая  катастрофа. Известно,   что  экологические проблемы возникают  из-за  антиэкологического  характера общества, а в конечном счете  -  вс...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответ­ствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства супругов в сем...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Таблиця 3.1

Властивості психологічного клімату в колективі

№ з/п

Властивості психологічного клімату А

Оцінка

Властивості психологічного

клімату В

1

Переважає бадьорий життєрадісний тон настрою

3210123

Переважає пригнічений настрій

2

Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії

3210123

Конфліктність у відносинах, антипатії

3

У відносинах між угрупуваннями всередині вашого колективу існує взаємна прихильність, розуміння

3210123

Угрупування конфліктують між собою

4

Членам групи подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності

3210123

Проявляють до тіснішого спілкування байдужість, виражають негативне відношення до спільної діяльності

5

Успіхи або невдачі товаришів викликають співпереживання, співчуття всіх членів групи

3210123

Успіхи або невдачі товаришів залишають байдужими або викликають заздрість, зловтіху

6

З повагою ставляться до думки інших

3210123

Кожен вважає свою думку головною і нетерпимий до думки товаришів

7

Досягнення і невдачі групи переживаються як власні

3210123

Досягнення і невдачі групи не знаходять відгуку в її членів

8

У важкі дні для групи відбувається емоційне єднання, "один за всіх і всі за одного"

3210123

У важкі дні група "розкисає": розгубленість, сварки, взаємні звинувачення

9

Відчуття гордості за групу, якщо її відзначає керівництво

3210123

До похвал і заохочень групи відносяться байдуже

10

Група активна, сповнена енергії

3210123

Група інертна, пасивна

11

Доброзичливо відносяться до новачків, допомагають їм адаптуватися в колективі

3210123

Новачки відчувають себе чужими, до них часто проявляють ворожість

12

У групі існує справедливе відношення до всіх членів, підтримують слабких

3210123

Група помітно розділяється на "привілейованих" і "знехтуваних"

13

Спільні справи захоплюють всіх, велике бажання працювати колективно

3210123

Групу неможливо підняти на спільну справу, кожен думає про свої інтереси

Ключ 1. Скласти оцінки лівої сторони у всіх питаннях - сума А; скласти оцінки правої сторони у всіх питаннях - сума В. Знайти різницю С = А - В:

якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво виражений несприятливий соціально-психологічний клімат з погляду індивіда;

якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий;

якщо С < 25 - клімат хитливо сприятливий.

2. Розрахувати середньогрупову оцінку соціально-психологічного клімату за формулою:

С = ∑Сi / N, де N - кількість членів групи:

якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво виражений несприятливий соціально-психологічний клімат з погляду групи;

якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий з погляду групи;

якщо С < 25 - клімат хитливо сприятливий з погляду групи.

Визначити за допомогою тесту "Дослідження особливостей реагування в конфліктній ситуації" найбільш переважні способи реагування на конфліктні ситуації

Інструкція. Тест складається з 30 тверджень. Ваше завдання: прочитати кожне твердження; вибрати те, яке описує поведінку, властиву вам у більшості ситуацій.

Текст опитування

1. а) Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання.

б) Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я прагну звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні.

2. а) Я прагну знайти компромісне рішення.

б) Я намагаюся залагодити конфлікт з урахуванням всіх інтересів іншої людини і моїх власних.

3. а) Я зазвичай прагну домогтися свого.

б) Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини.

4. а) Я прагну знайти компромісне рішення.

б) Я прагну не зачепити почуття іншого.

5. а) Залагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку в іншого.

б) Я прагну робити все, щоб уникати марної напруженості.

6. а) Я намагаюся уникати неприємностей для себе.

б) Я прагну домогтися свого.

7. а) Я прагну відкласти вирішення спірного питання з тим, щоб з часом вирішити його остаточно.

б) Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися іншого.

8. а) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого.

б) Я насамперед прагну визначити те, в чому полягають всі інтереси і спірні питання, яких торкнулися.

9. а) Я думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що виникли.

б) Я роблю зусилля, щоб добитися свого.

10. а) Я твердо прагну домогтися свого.

б) Я намагаюся знайти компромісне рішення.

11. а) Я прагну ясно визначити те, в чому полягають всі порушені питання.

б) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти наші відносини.

12. а) Часто я уникаю можливості займати позицію, яка може викликати спори.

б) Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде назустріч.

13. а) Я пропоную середню позицію.

б) Я прикладу зуcиль, щоб все було зроблено по-моєму.

14. а) Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю про його погляди.

б) Я показую іншому логіку і переваги моїх поглядів.

15. а) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти відносини.

б) Я прагну робити все необхідне, щоб уникати напруги.

16. а) Я прагну не зачепити почуттів іншого.

б) Зазвичай намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.

17. а) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого.

б) Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості.

18. а) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дозволю їй наполягти на своєму.

б) Я дам іншому можливість залишитися при своїй думці, якщо він йде мені назустріч.

19. а) Насамперед я намагаюся визначити те, в чому полягають всі інтереси і спірні питання, яких торкнулися.

б) Я відкладаю спірні питання з тим, щоб з часом вирішити їх остаточно.

20. а) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.

б) Я прагну знайти найкраще поєднання переваг і втрат для нас обох.

21. а) Ведучи переговори, прагну бути уважним до іншого.

б) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

22. а) Я шукаю позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією та позицією іншої людини.

б) Я відстоюю свою позицію.

23. а) Як правило, я намагаюся задовольнити бажання кожного з нас.

б) Дозволяю іншим узяти відповідальність у вирішенні спірного питання.

24. а) Якщо позиція іншого здається йому важливою, я прагну йти назустріч.

б) Я прагну переконати іншого йти на компроміс.

25. а) Я намагаюся переконати іншого у своїй правоті.

б) Ведучи переговори, я прагну бути уважним до аргументів іншого.

26. а) Я зазвичай пропоную середню позицію.

б) Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас.

27. а) Часто прагну уникати суперечок.

б) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй можливість наполягти на своєму.

28. а) Зазвичай я наполегливо прагну добитися свого.

б) Залагоджуючи ситуацію, я зазвичай прагну знайти підтримку в іншого.

29. а) Я пропоную середню позицію.

б) Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що виникли.

30. а) Я прагну не зачепити відчуттів іншого.

б) Я завжди займаю таку позицію в спорі, щоб ми спільно могли добитися успіху.

Ключ. За кожним з п’яти розділів опитування (суперництво, співпраця, компроміс, уникнення, пристосування) підраховується кількість відповідей, що співпали з ключем (табл.3.2). Отримані кількісні оцінки порівнюються між собою для виявлення форми соціальної поведінки, якій найбільше надається перевага в ситуації конфлікту, тенденції взаємин у складних умовах.

Таблиця 3.2

Ключ до тесту

з/п

Суперництво

Співпраця

Компроміс

Уникання

Пристосування

1

а

б

2

б

а

3

а

б

4

а

б

5

а

б

6

б

а

7

б

а

8

а

б

9

б

а

10

а

б

11

а

б

12

б

а

13

б

а

14

б

а

15

б

а

18

б

а

19

а

б

20

а

б

21

б

а

22

б

а

23

а

б

24

б

а

25

а

б

26

б

а

27

а

б

28

а

б

29

а

б

30

б

аПохожие страницы:

 1. Безпека життєдіяльності у законах та підзаконних актах

  Лекция >> Безопасность жизнедеятельности
  Безпека життєдіяльності у законах та підзаконних актах Програмна анотація Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності. ... що гарантують безпеку життєдіяльності людини. Назвіть законодавчі акти, які регламентують питання безпеки життєдіяльності. Дайте ...
 2. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій

  Курсовая работа >> Безопасность жизнедеятельности
  ... підвищення рівня безпеки життєдіяльності людини є основним у теорії і практиці дисципліни «Безпека життєдіяльності». Згідно ... спосіб життя Однією із умов забезпечення безпеки життєдіяльності людини є здоровий спосіб її життя. Здоровий спосіб життя – це ...
 3. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... змін у всіх сферах забезпечення безпеки життя і діяльності людини, установах і органах управління, що ... забезпечення безпеки життєдіяльності в системі «людина – середовище існування - машина». У програмі розглядаються загальні питання: безпека людини і ...
 4. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 2. Мета та основні завдання курсу «Безпека життєдіяльності». 3. Зв'язок курсу «Безпека життєдіяльності» з навчальними ...
 5. Основи проблеми безпеки життєдіяльності Фізичні хімічні біологічні та психофізіологічні факто

  Реферат >> Астрономия
  ... . 3. Джигерей В.С., Жидецький В. Ц.Безпека життєдіяльності. Львів: Афіша, 1999. 3. 4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. 2-ге ...

Хочу больше похожих работ...