Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность является одним из природных факторов существования живых систем, потому что без защиты от внешних и внутренних опасностей не выживет ни о...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
На механических весах взвешивают необходимые количества порошкового дрожжевого экстракта и порошковой глюкозы. Затем навески растворяют в дистиллирова...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтролируемым, самопроизвольным выходом в окружающее пространство вещества и/или энергии. Самопр...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
Для электропитания переносных приборов напряжением 220 В переменного тока в помещениях должны устанавливаться, как правило, розетки с контактом заземл...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:


4. Нижче перераховані умови, що можуть впливати на ваше самопочуття (табл.2.3). Оцініть, будь ласка, умови свого життя за п’ятибальною системою: 1 - дуже погані, 2 - погані, 3 - задовільні, 4 - гарні, 5 - дуже гарні.

Таблиця 2.3

Перелік умов і їх оцінка

№ з/п

Умови життя

Оцінка в

балах

1

2

3

1

Ваші житлові умови

2

Побутові умови в районі проживання (магазини, послуги, транспорт і т.п.)

Закінчення табл.2.3

1

2

3

3

Екологічні умови в районі проживання (чистота повітря, води, ґрунту тощо)

4

Умови вашої праці

5

Гроші, дохід

6

Можливості використання грошей

7

Медичне обслуговування

8

Можливості одержання інформації (радіо, телебачення, періодика і т.п.)

9

Дозвілля, спорт, розваги

10

Можливості спілкування з мистецтвом (кіно, музеї, книги тощо)

11

Політична ситуація в регіоні проживання

12

Соціальна і правова захищеність (почуття безпеки)

13

Воля віросповідання, політичної активності

5. Нижче перераховані сфери життя, від яких може залежати самопочуття людини (табл.2.4). Оцініть, будь ласка, наскільки ви задоволені різними сторонами свого життя. Використовуйте п’ятибальну систему: 1 - зовсім не задоволений, 2 - не задоволений, 3 - у якийсь мірі задоволений, 4 - швидше задоволений, 5 - цілком задоволений.

Таблиця 2.4

Сфери життя та їх оцінка

№ з/п

Сторони життя

Оцінка в балах

1

Робота (характер праці, відношення до роботи, можливості і т.п.)

2

Стосунки в родині

3

Діти: їхнє здоров'я і благополуччя

4

Харчування

5

Відпочинок

6

Матеріальне благополуччя, забезпеченість

7

Спілкування з друзями, з людьми, близькими по інтересах

8

Положення в суспільстві

9

Життєві перспективи

10

Любов, сексуальні почуття

11

Улюблене заняття, можливість виразити себе в чому-небудь

Ключ:

Пункт 1 опитування вимірює самооцінку здоров'я. Низька самооцінка здоров'я, як правило, пов'язана з підвищеним рівнем стресу, низькими показниками задоволеності життям.

Пункт 2 опитування становить шкалу психосоціального стресу Л. Рідера. При обробці даних, одержаних за допомогою шкали Л. Рідера, підраховується сума балів за всіма 7 пунктами, яка потім ділиться на 7. Далі отриманий бал віднімається від 4. У результаті виходить показник стресу по шкалі психосоціального стресу Л. Рідера, що може варіювати від 0 до 3 балів. У залежності від одержаного балу психосоціального стресу людину можна віднести до групи з високим, середнім або низьким рівнем психосоціального стресу (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Рівень психосоціального стресу

Рівень стресу

Середній бал

Чоловіки

Жінки

Високий

2,00 - 3,00

2,18 - 3,00

Середній

1 - 1,99

1,18 - 2,1

Низький

0,00 - 0,99

0,00 - 1,1

Випробувані з високим рівнем психосоціального стресу можуть бути віднесені до групи людей, які потребують психологічної допомоги.

Пункт 3 опитування представляє собою шкалу задоволеності життям у цілому. Дана шкала оцінює суб’єктивний стан задоволеності-незадоволеності життям у цілому. Для підрахунку показника за даною шкалою необхідно із суми балів, набраних по підпунктах 1, 3, 5, 7 і 9, відняти суму балів, набраних по підпунктах 2, 4, 6, 8 і 10. Показники задоволеності життям у цілому можуть варіювати від -15 до +15 балів.

Результат від -15 до -5 балів є показником низького рівня задоволеності життям у цілому, тобто свідчить про стан незадоволеності, стресу, песимістичного настрою, про потребу в одержанні психологічної допомоги.

Результат від -4 до +4 балів свідчить про середній рівень задоволеності життям у цілому.

Результат від +5 до +15 балів свідчить про високий рівень задоволеності життям у цілому, про психологічне благополуччя і оптимістичне світосприйняття.

Пункт 4 опитування - шкала задоволеності умовами життя. Для одержання показника за даною шкалою необхідно підрахувати суму балів за всіма 13 підпунктами.

Результат нижче 32 балів свідчить про низький рівень задоволеності умовами життя в цілому, про низьку якість життя і про потребу в одержанні психологічної допомоги.

При результаті від 33 до 46 балів умови життя в цілому оцінюються як задовільні.

Результат вище 47 балів свідчить про високий рівень задоволеності умовами життя в цілому і є показником високої якості життя.

Якщо за яким-небудь з 13 підпунктів ви набрали 1 - 2 бали, то представлена в даному підпункті сторона життя може розглядатися як джерело стресу. Підпункти шкали, за якими ви набрали 4 - 5 балів, варто розглядати як сторони життя, найбільшою мірою задовольняючі вас.

Пункт 5 опитування - шкала задоволеності основних життєвих потреб. При обробці результатів підраховується сума балів за всіма 11 підпунктами шкали.

При заповненні підпунктів 1, 2 і 3 можуть виникнути складнощі. Пояснення по підпункту 1: "Якщо ви на даний момент не працюєте, оцініть Ваше відношення до цього факту". Пояснення по підпункту 2: "Якщо ви живете один (одна), оцініть, наскільки ви задоволені своїм родинним станом". Пояснення по підпункту 3: "Якщо у вас немає дітей, оцініть ваше відношення до цього факту". Обов’язково необхідно заповнити всі пункти шкали.

Результат менше 30 балів свідчить про низький рівень задоволеності основних життєвих потреб, про стрес і про потребу в одержанні психологічної допомоги.

Результат від 31 до 41 бала свідчить про середній рівень задоволеності основних життєвих потреб.

Результат вище 42 балів свідчить про високий рівень задоволеності потреб, про психологічне благополуччя.

Якщо за яким-небудь з 11 підпунктів даної шкали ви набрали 1 - 2 бали, то вказана в даному підпункті сторона життя (потреба) може розглядатися як джерело незадоволеності, стресу.

Підпункти шкали, за якими ви набрали 4 - 5 балів, варто розглядати як сторони життя, які найбільше задовольняють вас.Похожие страницы:

 1. Безпека життєдіяльності у законах та підзаконних актах

  Лекция >> Безопасность жизнедеятельности
  Безпека життєдіяльності у законах та підзаконних актах Програмна анотація Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності. ... що гарантують безпеку життєдіяльності людини. Назвіть законодавчі акти, які регламентують питання безпеки життєдіяльності. Дайте ...
 2. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій

  Курсовая работа >> Безопасность жизнедеятельности
  ... підвищення рівня безпеки життєдіяльності людини є основним у теорії і практиці дисципліни «Безпека життєдіяльності». Згідно ... спосіб життя Однією із умов забезпечення безпеки життєдіяльності людини є здоровий спосіб її життя. Здоровий спосіб життя – це ...
 3. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... змін у всіх сферах забезпечення безпеки життя і діяльності людини, установах і органах управління, що ... забезпечення безпеки життєдіяльності в системі «людина – середовище існування - машина». У програмі розглядаються загальні питання: безпека людини і ...
 4. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 2. Мета та основні завдання курсу «Безпека життєдіяльності». 3. Зв'язок курсу «Безпека життєдіяльності» з навчальними ...
 5. Основи проблеми безпеки життєдіяльності Фізичні хімічні біологічні та психофізіологічні факто

  Реферат >> Астрономия
  ... . 3. Джигерей В.С., Жидецький В. Ц.Безпека життєдіяльності. Львів: Афіша, 1999. 3. 4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. 2-ге ...

Хочу больше похожих работ...