Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности
Возникший в процессе эволюции органического мира феномен человека стал предметом исследования огромного множества естественных (биология, генетика, ан...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
Деятельность арбитражного суда по рассмотрению и разрешению споров о праве осуществляется в установленной законом процессуальной форме, которая, с одн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
5. Определить расстояния (по две точки для каждого графика), на которых концентрация равна ПДК, т.е. определить зону (в виде кольца вокруг трубы) повы...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности человека в производственной среде связана с оценкой опасности технических систем и технологией. Научно-технический прог...полностью>>

Главная
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Опис типів акцентуацій характерів

1. Гіпертимність. Люди, схильні до підвищеного настрою, оптимісти, швидко перемикаються з однієї справи на іншу, не доводять початого до кінця, недисципліновані, легко підпадають під вплив поганих компаній. Підлітки схильні до пригод, романтики. Не терплять влади над собою, але люблять, коли їх опікають. Тенденція до домінування, лідерства.

2. Емотивність. Люди, в яких швидко і різко змінюється настрій через незначний для оточуючих привід. Від настрою залежить все - і працездатність, і самопочуття й т.п. Тонко організована емоційна сфера; здатні глибоко відчувати та переживати. Схильні до гарних стосунків з оточуючими.

3. Тривожність. Люди меланхолійного складу, не впевнені в собі. Недооцінюють, зменшують свої здібності. Соромливі, лякаються відповідальності.

4. Демонстративність. Люди, в яких сильно виражений егоцентризм, прагнення бути постійно в центрі уваги ("хай ненавидять, лише б не були байдужими"). Багато таких людей серед артистів. Якщо немає здібностей, щоб виділитися, тоді вони привертають увагу антисоціальними вчинками. Патологічна брехливість - щоб прикрасити свою персону. Схильні носити яскравий, екстравагантний одяг.

5. Дистимічність. Схильність до розладів настрою. Протилежність гіпертимності. Настрій знижений, песимізм, похмурий погляд на речі, стомлюється. Швидко виснажується в контактах і віддає перевагу самотності.

6. Застрягання. Люди педантичні, довго пам’ятають образи, сердяться, ображаються. Нерідко на цьому ґрунті можуть з’явитися нав'язливі ідеї. Сильно одержимі однією ідеєю. Дуже цілеспрямовані, вперті, орієнтовані на щось одне, фанатичні. В емоційному відношенні ригідні (характеризуються опором змінам, близькі до впертості), можуть проявляти агресію.

7. Педантичність. Люди ригідні, їм важко переходити з однієї емоції на іншу. Люблять, щоб все було на своїх місцях, щоб люди чітко оформляли свої думки, - крайній педантизм. Періоди злобно-тужливого настрою, все їх дратує. Можуть проявляти агресію.

8. Циклотимність. Різкі перепади настрою. Гарний настрій короткий, поганий - довготривалий. При депресії швидко стомлюються, знижується творча активність. При гарному настрої поводяться як гіпертимні.

9. Збудливість. Схильність до підвищеної імпульсивної реактивності у сфері ваблення.

10. Екзальтованість. Близько до демонстративності. Тут спостерігаються ті ж прояви, але на рівні емоцій (все йде від темпераменту).

Контрольні запитання

1. Що таке темперамент? Які існують типи темпераменту?

2. Дайте визначення поняттю характер.

3. Що таке пам'ять?

4. Як можна класифікувати види пам'яті?

5. Що таке довгочасна і короткочасна пам'ять?

6. Що таке рухова пам'ять?

7. Що таке образна пам'ять? Які існують види образної пам’яті?

8. Що таке емоційна і вербальна пам'ять?

9. Опишіть тип темпераменту "холерик".

10. Опишіть тип темпераменту "сангвінік".

11. Опишіть тип темпераменту "меланхолік".

12. Опишіть тип темпераменту "флегматик".

13. Що таке мислення?

14. Дайте визначення поняттю увага.

Практична робота № 2:

Здоров'я і механізми його підтримки

Мета роботи - вивчити поняття здоров’я, імунітет, основні механізми підтримки здоров’я, за допомогою тестових методик дати суб'єктивну оцінку свого здоров'я та імунітету.

Загальні відомості.

Здоров'я - процес збереження й розвитку психічних, фізичних і біологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості життя. Здоров’я - психічне, фізичне і соціальне благополуччя людини (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я).

Згідно сучасним уявленням про організм людини в ньому існують автоматичні механізми самоорганізації, які забезпечують формування, зміцнення і збереження здоров’я. Найбільш важливим механізмом підтримки здоров’я людини є гомеостаз. Гомеостаз - спадково закріплена властивість організму людини підтримувати життєво важливі функції в різних умовах навколишнього середовища. Відповідно до принципу гомеостазу, здоров’я зберігається, якщо підтримується сталість внутрішнього середовища організму. І навпаки, воно погіршується (виникає хвороба), якщо порушення гомеостазу носять стійкий характер.

Прагнення до внутрішньої сталості - найважливіший механізм підтримки здоров’я. Але організм людини, як відомо, протягом усього свого розвитку не перебуває в стані рівноваги з навколишнім середовищем. Він постійно пристосовується до навколишнього середовища, реагуючи на його подразники. Таким чином, здоров’я людини, окрім гомеостазу, забезпечується ще однією фундаментальною здатністю організму - адаптацією. Адаптація - процес вироблення оптимальної стратегії життєдіяльності живою системою, який полягає в пристосуванні організму до умов навколишнього середовища, що змінилися [1].

У процесі адаптації формуються ознаки і властивості, що виявляються найбільш вигідними та завдяки яким організм здобуває здатність до існування в конкретному середовищі перебування. Велике значення в процесі адаптації мають індивідуальні особливості організму. Оптимізація процесів адаптації і високий рівень функціонування організму відбуваються у випадку, коли власна організація індивіда відповідає і узгоджується з навколишніми умовами.

Серед адаптивних механізмів організму людини особливе місце займає імунітет. Імунітет - здатність живих істот протистояти дії агентів, що ушкоджують організм, зберігаючи свою цілісність і біологічну індивідуальність; захисна реакція організму [2]. Результатом цієї реакції є виникнення несприйнятливості організму до повторного впливу шкідливих агентів.

Порядок виконання роботи

1. Оцінити за допомогою тестів стан вашого здоров’я

Варіант 1. Опитування Л. Рідера "Ваше самопочуття".

Інструкція. Уважно прочитайте питання. Ознайомтеся з запропонованим набором можливих відповідей. Виберіть із запропонованого переліку відповідей ту, яка найбільше відповідає вашій думці. Випишіть номер цієї відповіді.

Текст опитування

1. Як би ви оцінили стан свого здоров’я?

1 - дуже погано; 2 - погано; 3 - задовільно; 4 - гарно; 5 - дуже гарно.

2. Оцінить, будь ласка, наскільки ви згодні з кожним з перерахованих нижче тверджень (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Перелік тверджень і їх оцінка

№ з/п

Твердження

Згоден

Швидше

згоден

Швидше не згоден

Не

згоден

1

2

3

4

5

6

1

Мабуть, я людина нервова

1

2

3

4

2

Я дуже турбуюся про свою роботу

1

2

3

4

3

Я часто відчуваю нервову напругу

1

2

3

4

4

Моя повсякденна діяльність викликає велику напругу

1

2

3

4

Закінчення табл.2.1

1

2

3

4

5

6

5

Спілкуючись з людьми, я часто відчуваю нервову напругу

1

2

3

4

6

До кінця дня я зовсім виснажений фізично і психічно

1

2

3

4

7

У моїй родині часто виникають напружені відносини

1

2

3

4

3. Як ви почуваєте себе останнім часом (табл.2.2)?

Таблиця 2.2

Перелік тверджень і їх оцінка

№ з/п

Твердження

Згоден

Швидше

згоден

Швидше не згоден

Не

згоден

1

Я задоволений тим, як пройшов останній рік мого життя

4

3

2

1

2

Настрій став гірше

4

3

2

1

3

У цілому моє життя складається вдало

4

3

2

1

4

Моє благополуччя розладилося

4

3

2

1

5

Я почуваю себе щасливою людиною

4

3

2

1

6

У моєму житті відбулися зміни до гіршого

4

3

2

1

7

У моєму житті є джерело радості і підтримки

4

3

2

1

8

У мене є проблеми, які сильно псують мені настрій

4

3

2

1

9

Моє життя стало краще

4

3

2

1

10

Багато чого не вдається

4

3

2

1Похожие страницы:

 1. Безпека життєдіяльності у законах та підзаконних актах

  Лекция >> Безопасность жизнедеятельности
  Безпека життєдіяльності у законах та підзаконних актах Програмна анотація Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності. ... що гарантують безпеку життєдіяльності людини. Назвіть законодавчі акти, які регламентують питання безпеки життєдіяльності. Дайте ...
 2. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій

  Курсовая работа >> Безопасность жизнедеятельности
  ... підвищення рівня безпеки життєдіяльності людини є основним у теорії і практиці дисципліни «Безпека життєдіяльності». Згідно ... спосіб життя Однією із умов забезпечення безпеки життєдіяльності людини є здоровий спосіб її життя. Здоровий спосіб життя – це ...
 3. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... змін у всіх сферах забезпечення безпеки життя і діяльності людини, установах і органах управління, що ... забезпечення безпеки життєдіяльності в системі «людина – середовище існування - машина». У програмі розглядаються загальні питання: безпека людини і ...
 4. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 2. Мета та основні завдання курсу «Безпека життєдіяльності». 3. Зв'язок курсу «Безпека життєдіяльності» з навчальними ...
 5. Основи проблеми безпеки життєдіяльності Фізичні хімічні біологічні та психофізіологічні факто

  Реферат >> Астрономия
  ... . 3. Джигерей В.С., Жидецький В. Ц.Безпека життєдіяльності. Львів: Афіша, 1999. 3. 4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. 2-ге ...

Хочу больше похожих работ...