Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Контрольная работа
Основные функции менеджмента характеризуются полнотой содержания, устойчивостью структуры, системностью и универсальностью использования в разных сфер...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
В связи с этим меняются отношения между руководителями организаций, между руководителем и подчинёнными, между всеми работниками внутри организации. Ме...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Финансы занимают особое место в экономических отношениях. Их специфика проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, имеют распределит...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Тема является актуальной, так как конфликт является неотъемлемым элементом функционирования любого общества, а значит и организации, поэтому для успеш...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Організація транспортного і складського господарства

План.

Організація транспортного і складського обслуговування в-ва.

Раціоналізація транспортного і складського господарства.

Організація транспортного і складського обслуговування в-ва.

Склад, значення і завдання транспортно-складського господарства.

Транспорт.

Безперебійна і добре організована робота транспортного господарства підприємства відіграє важливу роль у високопродуктивному функціонуванні основного в-ва.

По територіальному признаку транспорт на підприємстві поділябть на:

внутрішній

зовнішній

Внутрішній – призначений для перевезення вантажів між цехами і складами.

Зовнішній – призначений для доставки вантажів на підприємство та вивіз готової продукції і відходів.

Транспортне господарство складається з транспортних засобів – автомобілі, прицепи, локомотиву, вагон, трактори і обладнання загальнозаводзького призначення – гаражі, депо, ремонтні майстерні, рейсові шляхи.

Перевезення вантажів, навантажувально-розвантажувальні і експедиційні операції являються основними функціями транспорту і його робота впливає безпосередньо на хід в-ва і с/в продукції. Від роботитранспорту залежить випуск продукції.

Затрати на транспортно-складське господарство займають в деяких підприємствах в с/в 20-30 %. В зв’язку з цим основним завданням транспортного господарства є безперебійне транспортування вантажів при повному використанні транспортних засобів і мінімальній с/в транспортних операцій. Це можна досягнути шляхом правильної організації транспортного господарства, чіткого планування його роботи, підвищення рівня навантажувально-розвантажувальних робіт, впровадження ефективних форм господарювання.

Склад транспортного господарства підприємства залежить від характеру випускаючої продукції, виробничої структури, типу і масштабів в-ва.

Організація роботи транспорту.

Транспортні цехи підприємства маютьрізний вид рухомого складу. Для підвищення ефективності роботи і поліпшення технічного стану в цехах створюються виробничо-технічна база.

Потреба цехів в перевозках здійснюється по замовленню з вказанням роду вантажів, виду і об’єму перевозок, типу транспортного засобу, часу експлуатації. Така система не зацікавлює водіїв в кінцевих результатах роботи, нераціонально використовується рухомий склад, великі втрати при навантажувально-розвантажувальних операціях.

Підвищення ефективності використання транспортних засобів допомагає впровадити на міжцехових перевозках талонну систему. Суть її полягає в тому, що на перевезення конкретного вантажу визначені матеріальні і трудові затрати з врахуванням планових положень.

Кожен талон не тількивідповідає планово-розрахунковій ціні за виконану транспортну роботу, але і підтверджує який конкретний вантаж перевозився або яка виконувалась робота.

Для транспорту, який працює на відрядній системі встановлені талони в залежності від номенклатури перевозимих вантажів – вивіз одного виробу з складу в цех, або навпаки і т. д.

Для транспорту, який працює на почасовій оплаті встановлюють талони в залежності від виду послуг за час роботи. Розрахунки такими талонами проходять кожен день і це являється основою для нарахування зарплати.

Впровадження талонної системи дає можливість скоротити транспортні витрати по всіх статтях с/в перевезень, підвищити виробіток транспортних засобів і продуктивність транспортних засобів.

Безперервно ростучі масштаби промислового в-ва потребують нарощування темпів випуску і поліпшення структури підйомно-транспортної техніки.

Матеріальні і трудові затрати на погрузочно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи істотно залежить від технічних засобів з допомогою яких вони виконуються, а точніше від парку підйомно-транспортного обладнання.

Найбільш широко застосовують:

мостові крани – підйомно-транспортні механізми і застосовують для піднімально-транспортних операцій

козлові крани – для тяжких і габаритних вантажів

легкі вантажо-підйомні звсоби – однобалкові крани, ручні мостові крани

крани облегшеного типу – для механізації робіт з незначною інтенсивністю

крани – штаблери, роликові конвеєри, поворотні столи і платформи, захвати різної форми, елеватори, ліфти

Ефективність використання такої техніки залежить від правильності вибору даної техніки і розподілу роботи. Це дає змогу економити робочу силу, інколи розрахунки показують, що на 100 т. грн. капітальних вкладень в механізацію і автоматизацію навантажувально-розвантажувальних робіт вивільняють до 50 робочих.

Тарно-складське господарство.

Тарно-складське господарство являється важливою і невід’ємною частиною кожного підприємства. Його завдання – це збереження запасів сировини і матеріалів, готової продукції. Воно відіграє важливу роль в процесі руху матеріальних цінностей.

Через склади підприємства проходить вся кількість сировини, матеріалів, топлива, інструментів,обладнання,запчпстин,спецодягу і інших виробів, а також готової продукції, напівфабрикатів, відходів в-ва.

Складське господарство – це сполучна ланка між службою МТЗ і виробничими підрозділами, між цехами, які випускають продукцію і збутовими органами, а також між підрозділами підприємства. Його діяльність впливаєна безперебійну і ефективну роботу основного в-ва, на ритмічний випуск і відгрузку товарної продукції.

Складське господарство виконує функції:

прийом матеріальних цінностей з їх кількісною і якісною перевіркою, включаючи перевірку тари і упаковки, облік і оформлення документів, створення необхідних умов для зберігання грузів, розвантаження, перетарювання, переміщення і розміщення на складах

підготовка і випуск матеріальних засобів в-ва і відправка за межі підприємства

підготовка складських приміщень і площадок, внутрішньоскладське переміщення вантажів з метою більш раціонального використання площ складів

прийом від виробничих підрозділів готової продукції по кількості, асортименту і сортах, оформлення документів, розміщення на складах продукції і забезпечення її збереження, підготовка продукції до відгрузки споживачам

відпуск продукції споживачам по номенклатурі, асортименту, якості і кількості з оформленням відповідної документації

розробка і реалізація міроприємств по вдосконаленню тарно-складського господарства, навантажувально-розвантажувальних робіт, по механізації і автоматизації складів.

Класифікація складів:

по призначенню зберігаючого вантажу, склади:

сировини і матеріалів

палива

напівфабрикатів

запчастин

інструментів і оснастки

готової продукції

відходів

по номенклатурі:

спеціалізовані (для одного виду)

універсальні

по ролі складів у виробничому процесі:

постачання

виробничі

збутові

по масштабу діяльності:

загальнозаводські

участкові

цехові

по типу приміщення:

відкриті (площадки)

напівзакриті (навіси, легкі побудови)

закриті

спеціальні (резервуари, бункери)

Організація складського господарства складається у виборі і обгрунтуванні виду і складу складів, їх розміщення, розміри, обладнання, а також у визначені порядку роботи складів в залежності від функцій, які вони виконують.

Склад і види складів залежать від виробничої потужності, спеціалізації підприємства, номенклатури випускаючої продукції, видів і об’ємів матеріальних запасів.

Раціоналізація транспортного і складського господарства.

Основними напрямками розвитку і вдосконалення транспортно-складського господарства на сучасному етапі являються:

централізація і спеціалізація

комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт

організація контейнерних перевозок

використання універсальної тари

впровадження нових форм внутрішньо-виробничого госпрозрахунку в усі ланки цього господарства

Централізовані перевезення вантажів обумовлюють централізацію внутрішніх і зовнішніх перевезень, що вимагає чіткої організації вантажопотоків на підприємстві, спеціалізація кожного виду транспорту і реалізації його використання в кожний визначений період часу.

Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт – це організація безперервно-поточної механізованої переробки вантажів, а це досягається широкою конвеєризацією вантажних ліній і застосування різних підйомно-транспортних механізмів. Тому склади забезпечуються різного роду лінійними, ланцюговими транспортерами з дистанційним або програмним управлінням, іншими вантажо-погрузчиками.

Для зменшення затрат на утримання внутрішньозаводського транспорту, необхідно забезпечити повну комплексну механізацію і використовувати малогабаритні і маневренні засоби транспортування в конвеєрах, збільшувати оборотність тари, не допускати зустрічних перевезень, скорочувати порожні пробіги рухомого складу і покращувати показники роботи, впроваджувати нові методи наукової організації праці і в-ва.

Основним шляхом раціоналізації транспортно-складського господарства має стати комплексність розвитку всіх його складових:

транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних пристроїв

складських комплексів

багатообробної виробничої тари

внутрішніх транспортних шляхів

зв’язку

виробничо-технічної бази для технічного обслуговування і поточного ремонту транспорту і навантажувально-розвантажувальних пристроїв

На сучасних етапах розвитку економіки транспортно-складські господарства переходять на госпрозрахунок в формі колективного або орендного підряду, що забезпечує стійку систему поточного і оперативно-виробничого планування, наявністю необхідної нормативної бази, обліку, аналізу, самостійністю трудового колективу і розподілом госпрозрахункового доходу.


Похожие страницы:

 1. Транспортна логістика та організація транспортних процесів на підприємствах

  Контрольная работа >> Маркетинг
  ... технологічної єдності транспортно-складського процесу; визначення раціональних маршрут ... зації виробничого процесу; рівня кооперації з транспортними організаціями. До складу транспортного господарства зазвичай входять: транспортний відділ; транспортний ...
 2. Організація готельного господарства та туристичної діяльності

  Конспект >> Туризм
  ... важливим є розташування підприємства готельного господарства поблизу транспортних вузлів із відповідним рекламним ... виробничі цехи складське господарство, допоміжні та побутові приміщення. Організація обслуговування споживач ...
 3. Організація приміщень житлової групи

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... бюро обміну валют, агенти транспортних і театральних кас, кіоскери. ... мнати, відділення зв'язку, транспортне агентство, бюро обслуговування, кіоски ... господарчі і складські Рис. 1. Схема функціональної організації приміщень готельного господарства малої мі ...
 4. Організація і управління виробництвом. Конспект лекцій

  Конспект >> Менеджмент
  ... робіт, висока організація енергетичної, складської і транспортної служб підпри ... виробництва Організація інструментального господарства. Організація ремонтного господарства. Організація енергетичного господарства. Організація транспортного господарства. Матер ...
 5. Організація та методика обліку основних засобів капіталу доходів та витрат підприємства на

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... стану об’єктів ; організація та ведення готельного господарства, створення та експлуатація кемп ... , матеріали, транспортні засоби та інші матеріальні цінності. Організаційна структура ... дних груп, за допомогою карток складського обліку. Для узагальнення інформац ...

Хочу больше похожих работ...