Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Згідно з Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" об'єктом патентування є: торговельна діяльність (оптова і роздрібн...полностью>>
Астрономия->Реферат
Маркетинг, будучи дуже складним явищем, що має першорядне значення для успіху будь-якої фірми, припускає розробку загального плану - стратегії маркети...полностью>>
Астрономия->Реферат
Політика — важливий компонент життєдіяльності суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя. Як соціальне явище політика но...полностью>>
Астрономия->Реферат
Останнім часом відбувається бурхливий розвиток систем телекомунікацій, одним з ключових елементів яких є глобальна комп'ютерна мережа Інтернет і її го...полностью>>

Главная > Кодекс >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Повітряний кодекс України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 25, ст.274 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 3168-XII ( 3168-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 25, ст.275 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 5

N 1297-XIV ( 1297-14 ) від 15.12.99, ВВР, 2000, N 11, ст.89

N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184

N 3509-IV ( 3509-15 ) від 23.02.2006 }

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Суверенітет над повітряним простором України

Україні належить повний і виключний суверенітет над

повітряним простором України, що є частиною території України.

Повітряним простором України є частина повітряної сфери,

розташована над суходолом і водною територією України, в тому

числі над її територіальними водами (територіальним морем).

Стаття 2. Сфера дії Повітряного кодексу України

Повітряний кодекс України регулює діяльність користувачів

повітряного простору України з метою задоволення інтересів України

та її громадян і забезпечення безпеки авіації.

Авіація як галузь - це усі види підприємств, організацій та

установ, діяльність яких спрямована на створення умов та

використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних

суден.

Дія Повітряного кодексу України поширюється на всіх

користувачів повітряного простору України в частині, що їх

стосується, як на території України, так і за її межами, якщо

закони країни перебування користувача не передбачають іншого.

Стаття 3. Державне регулювання діяльності цивільної авіації

України

Держава здійснює регулювання діяльності цивільної авіації

через Міністерство транспорту України, відповідні органи

авіаційного транспорту України за такими напрямами:

забезпечення розвитку цивільної авіації;

нагляд за безпекою польотів повітряних суден;

сертифікація, реєстрація та ліцензування;

регулювання використання повітряного простору і

обслуговування повітряного руху;

забезпечення пошуку та рятування повітряних суден, що

зазнають чи зазнали лиха;

захист авіації України від актів незаконного втручання в її

діяльність;

науковий супровід діяльності авіації та забезпечення її

безпеки, який здійснюється як галузевими, так і міжгалузевими

науково-дослідними організаціями і авіаційними підприємствами;

сприяння зовнішньоекономічній і міжнародно-правовій

діяльності цивільної авіації.

За рішенням Міністерства транспорту України можливе

об'єднання зусиль і проведення робіт у зазначених напрямах з

органами інших держав з метою вирішення питань більш якісно та з

меншими витратами.

( Частину третю статті 3 виключено на підставі Закону

N 1297-XIV ( 1297-14 ) від 15.12.99 )

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1297-XIV

( 1297-14 ) від 15.12.99 )

Стаття 3-1. Державний нагляд за забезпеченням безпеки

авіації

Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації здійснює

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади.

Взаємодія органів виконавчої влади України щодо нагляду за

безпекою польотів повітряних суден здійснюється в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.

( Кодекс доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1297-XIV

( 1297-14 ) від 15.12.99 )

Стаття 4. Господарська і комерційна діяльність авіації

України

Правом на здійснення господарської і комерційної діяльності в

галузі авіації може володіти будь-яка юридична чи фізична особа,

яка займається експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом,

виробництвом, розробкою та іншою діяльністю в галузі авіаційної

техніки та одержала ліцензію, якщо це передбачено законодавством

України.

Стаття 5. Сертифікація розробника, виробника і експлуатанта

цивільної авіаційної техніки

Будь-яка юридична чи фізична особа, яка займається

діяльністю, пов'язаною з розробкою, виробництвом, ремонтом і

експлуатацією цивільної авіаційної техніки, повинна одержати від

державного органу з питань сертифікації і реєстрації сертифікат,

що підтверджує відповідність рівня технічної підготовки вказаної

особи вимогам відповідних авіаційних правил України.

Експлуатант - особа, організація або підприємство, що

експлуатує повітряні судна чи пропонує свої послуги в цій галузі.

Стаття 6. Витрати, пов'язані з сертифікацією, реєстрацією і

перереєстрацією

Витрати на:

сертифікацію, реєстрацію і перереєстрацію повітряних суден,

аеродромів, повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

сертифікацію авіаційного персоналу і експлуатантів авіаційної

техніки;

сертифікацію юридичних і фізичних осіб, які виконують

розробку, виготовлення, ремонт і технічне обслуговування

авіаційної техніки тощо, несе особа, яка подала відповідну заяву

до державного органу з питань сертифікації і реєстрації.

Розмір державних зборів встановлюється положенням, яке

затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ II

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

Стаття 7. Авіаційні правила

Авіаційні правила визначають і регулюють порядок діяльності

авіації України з метою забезпечення безпеки польотів і

екологічної безпеки.

До авіаційних правил належать:

1) норми льотної придатності цивільних повітряних суден;

2) норми будівництва і придатності до експлуатації аеродромів

і аеропортів, систем регулювання використання повітряного простору

України і обслуговування повітряного руху на території України;

3) правила сертифікації цивільних повітряних суден,

аеродромів, виробництва авіаційної техніки, діяльності

експлуатантів, авіаційного персоналу, використання повітряних

трас і місцевих повітряних ліній;

4) правила реєстрації повітряних суден, аеродромів,

повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

5) стандарти і нормативи у галузі охорони навколишнього

природного середовища.

До авіаційних правил також належать нормативні акти, що

регулюють:

1) порядок будівництва, утримання і ремонту аеродромів і

аеропортів;

2) порядок підготовки, перепідготовки, підвищення

кваліфікації авіаційного персоналу;

3) порядок створення, сертифікації і реєстрації

авіапідприємств, авіакомпаній, приватних фірм та інших організацій

з метою використання повітряного простору України;

4) порядок організації, виконання і забезпечення польотів;

5) порядок організації, виконання, забезпечення і

ліцензування авіаційних робіт;

6) порядок використання повітряного простору України,

забезпечення аеронавігаційною інформацією;

7) порядок проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

8) порядок здійснення охорони навколишнього природного

середовища;

9) порядок здійснення нагляду і контролю за безпекою

польотів;

10) порядок проведення службового розслідування авіаційних

подій;

11) порядок реалізації заходів щодо захисту авіації від актів

незаконного втручання в її діяльність;

12) порядок здійснення забезпечення безпеки авіації та її

профілактики;

13) порядок організації та виконання випробувальних і

позатрасових польотів;

14) взаємовідносини цивільної та державної авіації.

До авіаційних правил належать також інші нормативні акти, що

регламентують діяльність авіації та її безпеку.

Авіаційні правила мають єдину структуру, містяться у Зводі

авіаційних правил України і не повинні суперечити положенням

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Додаткам до неї.

Авіаційні правила вводяться в дію відповідними державними

органами України і підлягають обов'язковому виконанню

всіма користувачами повітряного простору України та іншими

юридичними чи фізичними особами в частині, що їх стосується, як на

території України, так і за її межами, якщо закони країни

перебування не передбачають іншого.

Стаття 8. Сфера дії авіаційних правил

Якщо міжнародною угодою в галузі міжнародного повітряного

права, учасницею якої є Україна, встановлюються інші авіаційні

правила, ніж ті, що передбачені її законодавством, то

застосовуються норми міжнародної угоди.Похожие страницы:

 1. Повітряний кодекс України Розділ ІІІ

  Реферат >> Государство и право
  ... ів структури повітряного простору України належать повітряні траси і місцеві повітряні лінії України, повітряні коридори для перетинання державного кордону України ...
 2. Міжнародні повітряні перевезення

  Реферат >> Астрономия
  ... матеріально-правові норми. Так, Повітряний кодекс України визначає поняття перевізника. Ним ... ії України згідно з законодавством України, міжнародними угодами та договорами (ст. 66). У розділі Х Повітряного кодексу України ...
 3. Закони як джерело цивільного права України

  Реферат >> Государство и право
  ... зокрема в 1993 році був прийнятий Повітряний кодекс України, в якому поряд з іншими ... України. - 1994. - № 10. Передмова до проекту Цивільного кодексу України. - Укра ... . 1 Передмова до проекту Цивільного кодексу України. - Українське право. - 1996. - число 2. ...
 4. Кримінальний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України 1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове ... вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпеці повітряних польотів, - караються ...
 5. Податки. Податкова система України

  Лекция >> Налоги, налогообложение
  ... України. Принципи оподаткування. Податкове законодавство України складається з Конституції України, Податкового Кодексу України, Митного Кодексу України ... до складу Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому ...

Хочу больше похожих работ...