Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Задача
В наше время все сильнее возрастает значимость эффективной налоговой системы для любой страны. Государство определяет эту эффективность путем издания ...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях конкуренции главной целью любого предприятия является повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на осно...полностью>>
Финансы->Реферат
Данная работа посвящена лизинговым операциям и состоянию лизингового рынка. Большинство предприятий не имеет достаточной суммы собственных денежных ср...полностью>>
Финансы->Реферат
Среди задач прохождения практики были ознакомление с организацией, с организационной структурой предприятия, анализ финансовой деятельности предприяти...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ 4

1.1Загальна характеристика підприємства 4

1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції 5

1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції 7

РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 14

2.1 Прогнозування потоків коштів 14

2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом 17

2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом 20

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 24

Висновки 25

Література 26

Вступ

Найважливішим кроком при започаткуванні нового підприємства або розширенні діючого є побудова бізнес_плану.

Такий план має відображати завдання вашого підприємства, як коротко_ так і довгострокові, містити опис продуктів або послуг, що плануєте пропонувати, опис вірогідної кон'юнктури ринку цих продуктів, і, зрештою, інформацію про ресурси та засоби, які будуть залучатися для виконання ваших завдань з огляду на ймовірну конкуренцію. Підготовка всебічного бізнес_плану за цією схемою потребує багато часу та зусиль. Однак зробити це необхідно, якщо ви хочете викристалізувати свої ідеї, сфокусувати думки і випробувати на життєздатність своє рішення розпочати чи розширити ваш бізнес. Коли ви завершите свій бізнес_план, він слугуватиме вам за схему, дотримання якої, подібно до всякої карти, підвищує шанси досягти пункту призначення. Однією з поширених форм планування для підприємницьких структур є бізнес_планування. Бізнес_планування є процесом розробки плану (бізнес_плану) з вкладення капіталу в підприємницьку діяльність (в бізнес) та його розширеного відтворення в господарських процесах шляхом реалізації підприємницьких ідей.

Бізнес_план – це письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, способи і засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи. Необхідно зазначити – ефективне використання ресурсів визначає життєспроможність, здатність розвивати будь_який бізнес. Чим визначається ефективність використання ресурсів? Появою корисних продуктів, іншими словами – товарів та послуг, тобто продукції, на яку є платоспроможний попит. Якщо продукт залишається на складі без вимоги, тобто за нього не дають грошей або іншого корисного продукту – це означає: ви неправильно визначили свого споживача, ви орієнтувались на тих, у кого немає грошей, хто неплатоспроможний, з ким обмін не є еквівалентним. Тобто, в першу чергу, визначте коло ваших споживачів, опишіть їх, охарактеризуйте як вашого клієнта тих, 3 хто в змозі купити ваш товар. Знаючи свого споживача, можна визначити, що саме йому потрібно – який товар або послугу він хоче отримати і чи спроможний за неї заплатити. Цей товар або послугу і слід виробляти.

Таким чином, ви визначаєте можливий попит. (Хоча може мати місце ситуація або стратегія, яка передбачає створення свого споживача). Але тих, хто бажає задовольнити вашого споживача і відібрати потенційно ваші гроші дуже багато. Якщо ви зумієте правильно запропонувати свій товар чи послугу, – отримаєте компенсацію за ваш бізнес. У розвинутому ринку пропозиція визначає попит. В даному випадку під розвинутим ринком розуміється будь_який ринок, де вільно установлюються ціни шляхом торгу між продавцем і споживачем. На вітчизняному ринку багато виключень (які вже стали правилами), тому слід кожному підприємцю виробити власне бачення ринку, власне ставлення до ринку і, перевіряючи початкові свої гіпотези, виробити власний підхід до ведення бізнесу, свою стратегію. Будь_яка формула ринку може стати успішною при правильному наборі інструментів управління бізнесом.

Мета цієї курсової роботи – проаналізувати бізнес-ідею створення виробництва столів та шаф на основі аналізу фінансових показників.

РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ

  1. Загальна характеристика підприємства

Комерційне підприємство «СоФа» м. Харків займається виробництвом меблів: м’яких меблів (кухонних гарнітурів, диванів, ліжок), столів, стільців, шаф. Для реалізації даного напряму була відкрита окрема майстерня, куди було придбано нове обладнання, найнятий виробничий, адміністративний та допоміжній персонал. Майстерня розташована в межах міста, але досить віддалено від центра. Біля майстерні є зупинки трамваю та тролейбусу, в 5 хвилинах ходьби розташовано станцію метрополітену.

Підприємство не має власної роздрібної мережі продажу, використовує систему посередників та працює вроздріб у власній майстерні, виконує виробництво меблів під заказ.

Продукція позиціонується в середньому та низькому ціноом діапазоні.

Для виробництва були придбані столярні верстати Woodman H-3 (4 штуки) ціною 8 000 грн. кожний та столярний інвентар (рубанки, пили, лобзики інше) на загальну суму 2 тис. грн., а також два столярних верстати МН-17 В за ціною 14 000 грн. кожний.

Запланований обсяг виробництва на перший місяць складає 40 столів та 20 шаф.

З огляду на достатньо високу насиченість ринку меблів нашої країни на перший погляд здавалося б, що аналізуємому підприємству н вижити, однак якщо розглянути ринок меблів більш детально то можна встановити наступне. По-перше ринок меблів має досить велику та розгалужену сегментацію, що можна побачити зі структури виробництва окремих фірм. Крім того серед виробників меблів існує достатньо вузька спеціалізація. Дуже мало фірм виробляє весь асортимент меблів, переважно виробники концентруються на виробництві окремих мебельних гарнітурів, наприклад, меблів для зал, для спалень, кухонь, офісних меблів та інше. По-друге цінова політики усіх фірм також відрізняється, що дає змогу розшарувати ринок на великі цінові сегменти.

Таким чином, підприємство «СоФа» знаходиться у середовищі достатньо невисокої або середньої конкуренції, оскільки позиціонує свою продукцію в економ- класі, а більшість виробництв орієнтована на преміям клас.

1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції

Розрахуємо бюджет прямих витрат на виробництво двох видів нової продукції. Для цього використовуємо дані по матеріалам та сировині, що буде використовуватися, норми витрат на одиницю продукції, ціни на сировину та матеріали. Знаючи плановий випуск продукції (40 столів та 20 шаф), розрахуємо загальну кількість необхідної сировини та матеріалів, а також їх загальну вартість. Дані занесемо в таблицю.

Таблиця 1. Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва столів

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

ДСП

м2

2

17

80

1360

Ролети

шт

4

10

160

1600

Мебельна фурнітура

шт

8

15

320

4800

Кінцеві значення – 1360 грн. знадобиться в місяць для закупки ДСП, 1600 грн – для закупки ролетів, 4800 – для закупівлі мебельної фурнітури.

Аналогічно проводимо розрахунки для матеріальних витрат з виробництва шаф. Дані вносимо в таблицю.

Таблиця 2. Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шаф

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

ДСП

м2

5

17

100

1700

Ролети

шт

4

10

80

800

Мебельна фурнітура

шт

12

15

240

3600

Кінцеві значення – 1700 грн. знадобиться в місяць для закупки ДСП, 800 грн – для закупки ролетів, 3600 – для закупівлі мебельної фурнітури.

Розрахуємо наступну статтю витрат – витрати на заробітну платню робітників виробництва. Відомо, що в нову майстерню наймають одного дизайнера на розробку стилю та дизайну меблів. Також на кожному купленому верстаті буде працювати столяр, тобто 4 людини. Крім того відомо, що по два столяри будуть обслуговувати виробництво столів та шафів. Заробітна платня дизайнера дорівнює 2000 грн., столяра –3000 грн. Занесемо дані в таблицю.Похожие страницы:

 1. Система стиснення відеоданих на основі аналізу ентропійності

  Дипломная работа >> Информатика
  ... та упаковки програмного продукту, розробленого в роботі на тему: “ Система стиснення відеоданих на основі аналізу ... дприємства, фотографи, програмістські контори 19 Таблиця 5.2 - Сегментація ринку по ... нансовий план Цей розділ Бізнес - плану ... умови на виробництві ...
 2. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  ... дприємств і на основі аналізу цієї позиції обрати оптимальну стратегію дій підприємств щодо виробництва і реалізації продукції, та ... підприємства являє собою стратегічний план дій підприємства по ... шафи, шафи-купе, комоди, столи, комп'ютерні меблі. Для аналізу ...
 3. Характеристика підприємства ВАТ Славутський солодовий завод та аналіз його діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... показники підприємства 3. Виробництво та реалізація продукції ват «Славутський солодовий завод» 3.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції 3.2 Виробництво ... на підприємстві жорсткий рівень централізації управління. Узагальнюючий висновок аналізу фінансово ...
 4. Дослідження фінансових результатів виробничо-господарської діяльності та майнового стану підприємства ЗВП "Неон" УТОГ

  Дипломная работа >> Экономика
  ... аналізу фінансових результатів діяльності та майна підприємства 1.1 Завдання й джерела інформації аналізу фінансових результатів Метою суспільного виробництва ... (шафи, столи, ... показники фінансової звітності за звітний період, які можна визначити на основ ...
 5. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... -план допомагає підприємцю оцінювати прогрес своєї справи на основі системи та макроекономічного аналізу та ... показників підприємства на прогнозований період вказано в таблиці 3.7. Таблиця 3.6 - Розрахунок ефективності плану розвитку Витрати на виробництво ...

Хочу больше похожих работ...