Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Курсовая работа
Решение многих задач физики и техники приводит к квадратным уравнениям с отрицательным дискриминантом. Эти уравнения не имеют решения в области действ...полностью>>
Информатика->Дипломная работа
Проведен анализ работы логистика склада организации, занимающейся продажами отделочных и строительных материалов. Разработана информационная модель си...полностью>>
Информатика->Дипломная работа
Развитие робототехники началось с отраслей, имеющих наиболее жесткую детерминированную среду и процессы, в частности, машиностроения. По мере развития...полностью>>
Информатика->Курсовая работа
В данной работе рассматривается логнормальное распределение, его связь с другими распределениями. В статистике так называемое логнормальное распределе...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1 Характеристика предметної області і постановка задачі

1.1 Аналіз предметної області

1.2 Аналіз наявного програмно – технічного забезпечення предметної області

1.3 Постановка задачі

2 Проектування структури інформаційної системи

2.1 Аналіз та автоматизація обробки інформаційних потоків

2.2 Розробка структури інформаційної системи

2.3 Вибір засобів розробки інформаційної системи

2.3.1 Веб-сервер Apache

2.3.2 СКБД MySQL

2.3.3 Мова розмітки гіпертексту HTML

2.3.4 Таблиці каскадних стилів CSS

2.3.5 Мова програмування JavaScript

2.3.6 Мова програмування PHP

3 Реалізація програмного продукту

3.1 Структура і функціональне призначення модулів системи, їх взаємозв’язок

3.2 Розробка програмних модулів

3.3 Інструкція користувача

3.4 Вимоги до технічних засобів

Висновки

Перелік посилань

Вступ

В нашому житті інформація відіграє дуже важливу роль. З розвитком науково-технічного прогресу інформації стає все більше і більше. Поява персональних комп’ютерів відкрила великі можливості для створення і застосування різноманітних автоматизованих інформаційних систем. Ці системи найрізноманітніші – від простих інформаційних систем до складних автоматизованих інформаційних систем, які об’єднують великі бази даних. Зараз просто не можливо уявити діяльність багатьох підприємств, організацій, фірм і установ без зберігання інформації. Для обробки і зберігання інформації почали використовувати інформаційні системи, обов’язковою складовою яких є комп’ютерні бази даних. Вони дозволяють у зручній формі здійснювати зберігання, обробку інформації.

Також, на сьогоднішній час, з розвитком мережевих технологій та мережі Internet, постала потреба швидко і конфіденційно обмінюватись збереженою інформацією в базах даних. Так як Internet став невід’ємною частиною життя більшості людей, люди почали заробляти через мережу, замовляти і купувати товари, шукати потрібну інформацію, спілкуватись з іншими, проходити тестування або просто розважатися; з’явилась потреба в створенні додатків, які б працювали з базами даних і через мережу. Ці додатки, або як їх точніше називають веб-додатки, стали досить актуальними, так як вони не прив’язані до робочого місця користувача, до конкретної операційної системи, а всі дані зберігаються на сервері.

Останнім часом в мережі Internet стали популярним тести IQ, які дозволяють людям дізнатись свій рівень IQ, або коефіцієнт інтелекту. Але окрім цього такі тести мають ще інше застосування: їх проводять деякі компанії при наборі працівників на роботу, вони є засобом рекламних компаній, а також слугують як комерційні проекти, які покликані приносити дохід.

Відповідно до цього, метою написання кваліфікаційної роботи бакалавра є створення веб-додатку для визначення рівня інтелекту людини. Дана тема є актуальною на сьогодні і повинна знайти своє практичне застосування.

Для створення веб-додатку було обрано мову програмування PHP, з використанням JavaScript, а для роботи з базою даних додаток буде використовувати систему керування базами даних MySQL.

Веб-додаток складатиметься з двох функціональних частин:

клієнтська частина, де кожен користувач може пройти тест, отримати результат, а також переглянути рейтинг учасників;

засоби адміністрування, за допомогою яких авторизований адміністратор може керувати веб-додатком, вносити зміни до тесту, керувати учасниками.

1 Характеристика предметної області і постановка задачі

1.1 Аналіз предметної області

Предметною областю даного програмного продукту є створення веб-додатку (IQ тесту), для визначення коефіцієнта інтелекту людини.

Для того, щоб оцінити рівень інтелекту людини було введено поняття «коефіцієнт інтелекту». Коефіцієнт інтелекту (IQ – intelligence quotient) – це кількісна оцінка рівня інтелекту людини. Цей коефіцієнт визначається за допомогою спеціальних тестів. Тести IQ розраховані на оцінку міркувальних здібностей, а не рівня знань (ерудиції) [1].

Поняття «коефіцієнт інтелекту» ввів Вільям Штерн у 1912 році. Він спрямував увагу на серйозні недоліки розумового віку, як показаника в шкалах Біне. Штерн запропонував використовувати у якості показника інтелекту частки від ділення розумового віку на хронологічний. IQ вперше був використований у шкалі інтелекту Стенфорда-Біне у 1916 році [2].

У наш час тести IQ стали дуже популярними, через що з'явилася велика кількість різних необґрунтованих шкал. Тому порівнювати результати різних тестів дуже важко і саме число IQ втратило інформативну цінність.

Розроблений програмний продукт надасть змогу швидко, і без великих зусиль зберігати інформацію про запитання і відповіді для тестування, вести облік зареєстрованих користувачів (учасників), переглядати рейтинг учасників, а також обчислювати коефіцієнт інтелекту людини.

Реєстрація учасників включає в себе збереження наступних даних:

прізвище, ім’я користувача;

пароль, email для авторизації;

телефон користувача.

Після проходження тестування користувач отримує результат, що містить:

прізвище, ім’я користувача;

коефіцієнт інтелекту;

дату проходження тесту;

час проходження тесту.

1.2 Аналіз наявного програмно – технічного забезпечення предметної області

На сьогоднішній день існує багато різних версій «IQ-тестів». Причиною цьому стала поява великої кількості необґрунтованих шкал, так як в наш час інтерес до тестів IQ виріс в багато разів.

Також існує багато різних реалізацій тестів IQ. Від локальних версій, написаних як додаток до операційної системи, до так званих веб-версій. Усі вони створенні для визначення рівня інтелекту людини (або коефіцієнта інтелекту). Але водночас вони суттєво відрізняються, так як при їх розробці використовуються різні технології. Основними з яких є: Flash, Windows-додатки, веб-додатки.

Flash – продукт компанії «Macromedia» (з 2005 року – один з підрозділів «Adobe»), що дозволяє розробляти інтерактивні мультимедійні програми. Сфера використання Flash є різною, це можуть бути ігри, веб-сайти, презентації, банери і просто мультфільми. При створенні продукту можна використовувати медіа, звукові та графічні файли. В основі Flash лежить векторний морфінг – технологія комп'ютерної графіки, що створює плавний перехід з одного ключового кадру в інший. Це дозволяє робити досить складні мультиплікаційні сцени, задаючи лише кілька ключових кадрів для кожного персонажа.

Іншою перевагою технології Flash є повна програмованість. Flash використовує мову програмування ActionScript, яка по синтаксису є схожою із JavaScript. Остання версія мови (ActionScript 3.0) є повноцінною об'єктно-орієнтованою мовою [3].

Серед цих переваг існують також і ряд особливостей, які можна віднести до мінусів Flash технології. Наприклад, для того щоб переглянути проект, створений на Flash, користувачу необхідно додатково встановити Flash-плеєр. Також такий проект, написаний на Flash, є статичним, тобто вміст програмного продукту користувач вже не змінить, без втручання в сам код.

До Windows-додатків можна віднести додатки написані на таких мовах програмування як: C++, Visual Basic, Delphi, C# та інші. З допомогою такої технології можна не тільки розробити проект, а й створити панель управління для нього, де адміністратор зміг би змінювати вміст проекту. Але не дивлячись на переваги і засоби, які надають ці мови програмування, все ж таки користувачу необхідно буде встановити додаткове програмне забезпечення. Наприклад, для роботи з додатком написаним на С# необхідно встановити платформу .NET Framework.

Веб-додатки – додатки, створені для роботи в серверному середовищі і написані на таких мовах програмування як: PHP, ASP, Perl, Ruby, Java та інші. Ці мови програмування надають можливість створювати повноцінні додатки, до цих додатків створювати системи управління контентом. Веб-додатки працюють тільки в серверному середовищі, тобто для роботи з такими додатками необхідно встановити сервер, так як скрипти виконуються на сервері. Але разом з тим, такі додатки можна викладати в Internet, де вже налаштований сервер, тому для роботи користувачу необхідно мати веб-браузер і вихід в Internet. Також перевагою таких додатків є те, що користувач має доступ до проекту через Internet в будь-який момент.

Тести IQ дуже поширені в мережі Internet, є багато веб-сайтів, які надають можливість пройти тест і дізнатись коефіцієнт інтелекту. Але більшість із них є платними і для отримання результату користувачу необхідно відправити платне смс повідомлення.

1.3 Постановка задачі

Призначенням даного веб-додатку є: проходження тестування і визначення рівня інтелекту людини (коефіцієнта інтелекту).

Веб-додаток повинен реалізовувати певний комплекс задач, які можна поділити на дві групи:

задачі, які будуть доступні звичайним користувачам – учасникам;

задачі, які будуть доступні адміністраторам.

До задач першої групи можна віднести:

проходження тестування;

реєстрація;

зберігання результату;

перегляд рейтингу;

відправка результату другу.

До другої групи віднесемо такі задачі:

керування зареєстрованими користувачами;

створення/редагування/видалення запитань;

створення/редагування/видалення відповідей;

налаштування тесту: кількість питань, яку необхідно показати за сеанс;

налаштування рейтингу: рейтингу лідерів та рейтингу користувачів;

керування адміністраторами.

2 Проектування структури інформаційної системиПохожие страницы:

 1. Розробка програмного модулю для визначення професійних знань

  Дипломная работа >> Информатика
  ... тести IQ, як ... програмного продукту є створення тестової системи для визначення професійної придатності програмістів. Для визначення ... програмних модулів 2.3 Вибір засобів розробки інформаційної системи 2.3.1 Веб-сервер Apache Для розробки ... людини для можливост ...
 2. Розробка автоматизованого модулю обліку сервісного обслуговування автомобілів

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... програмного забезпечення відображено в таблиці 1.2 Таблиця 1.2. Інтерфейси програмного забезпечення Ідентифікатор Інтерфейси програмного забезпечення IS ... категорування, для визначення категор ... програмного продукту В ході розробки програмного продукту модуля ...
 3. Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... електроприводу каналу струму Ig в режимі ... входи мереж подаються модулі сигналів потокозчеплення ... 15. Структурні схеми для визначення вагових коефіцієнтів ... організму, розробка програмного продукту відноситься ... що вважаються несприятливими для людини. 6.3 Техні ...
 4. Розробка та організація роботи Web бібліотеки

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  ... Resource Identifier). Для визначення місцезнаходження ресурсів ... Is What You Get - що бачиш, те й отримаєш), його розробка ... платформи і версії програмного забезпечення AOL), деяк ... розробки. «Редактор сторінок »- модуль для ... в прийнятній для людини формі за ...
 5. Система стиснення відеоданих на основі аналізу ентропійності

  Дипломная работа >> Информатика
  ... визначення конфігурації програмних засобів;  розробка звіту дипломного проекту;  програмування і відлагодження програмного продукту;  розробка програмних ... i2,..., in (символ ik породжу ... людиною. ... для створення віконних додатків, а також багато модулів для ...

Хочу больше похожих работ...