Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Порядок исчисления и уплаты НДС регламентируется гл 21 Налогового кодекса РФ Согласно гл 21 Налогового кодекса НДС — это форма взыскания в бюджет част...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Налоговое обязательство – это налоговое правоотношение Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии основан...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Со времен возникновения государства в тех или иных его формах налоги становятся необходимым звеном экономических отношений К  Маркс писал, что именно ...полностью>>
Финансовые науки->Учебное пособие
Налоги - это обязательные и безвозмездные платежи, установленные законодательством и осуществляемые плательщиком в определенном размере и в определенн...полностью>>

Главная > Лабораторная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Задача

Розрахувати трансферт бюджету міста N (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт Р визначається за цифрами номера залікової книжки

Р=lm,n

де l,m,nвідповідно остання, передостання та третя цифри.

Таблиця 1 – Вихідні дані для розв‘язання задачі

Показник

Значення

Прогнозний обсяг доходів з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами (тис.грн)

32826677

Чисельність наявного населення міста N (тис. чол.) за станом на:

01.01.2005

322,4

01.01.2006

296,5

01.01.2007

373,6

Чисельність наявного населення України (тис. чол.) за станом на:

01.01.2005

47398,9

01.01.2006

46958,7

01.01.2007

46667,6

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавалися місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)

2005

76 788,3

2006

92 485,6

2007

132 750,7

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавались місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до усіх місцевих бюджетів (тис. грн)

2005

12381139,9

2006

15260 776,0

2007

21406 865,7

Розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)

2005

77734,5

2006

92 345,8

2007

133934,7

Обсяг коштів, що передаються з бюджету міста N до державного бюджету в 2007році (тис.грн)

3280,0

Розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на 2008рік — тис. грн

1226 374,2

Показник

Значення

Чисельність наявного населення усіх міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня 2007року — тис. чол.

20 737,1

Загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2008 рік — тис. грн

14 720 989,1

Загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я на 2008 рік згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"тис. грн

18445,3

Чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) — тис. чол.

309,2

Загальна чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.

1204

Чисельність наявного населення, що проживає в місті N і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.

131,3

Фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у місті N дошкільними закладами

0,7

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку — тис. грн

1,31544

Кількість дітей віком від 0 до 6 років міста N станом на 1 січня 2007 року – чол.

16953

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня — грн

0,95311

Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

53663

Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

893

Кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку – чол.

142

Кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв), з посиленою військово-фізичною підготовкою – чол.

55

Кількість учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту – чол.

800

Продовження таблиці 1

Показник

Значення

Кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – чол.

149

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання – чол.

205

Кількість одиноких непрацездатних громадян України, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

1095,66

Прогнозний обсяг видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома по усіх місцевих бюджетах — тис. грн

758 413,4

Кількість одиноких непрацездатних громадян міста N, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

8,049

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення або району у розрахунку на одного жителя — грн

8,06

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці — грн

5,49

1. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів

Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету міста обласного значення формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

Розрахунок обсягу таких доходів проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до бюджету за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді в наслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевої ради.

Розрахунок прогнозованого обсягу доходів, закріплених за місцевим бюджетом , проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою

(4,1)

тис. грн.

де (4,2)

- попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (розрахованого за методом екстраполяції);

- індекс адміністративно-територіальної одиниці, розрахований за методом екстраполяції;

, , , - індекс відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, розрахованого за формулою

(4,3)

де - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

, , ,, , - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

, , , , , - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду;

, , ,, , - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим).

2 Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня - освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (V(i)), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, складає суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

, (4,4)

де - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

- розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;

- розрахунковий обсяг видатків на освіту;

- розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

- розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

- розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

- розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

- розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів;

2.1 Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення на утримання органів управління (V(ymi)) визначається за такою формулою

, (4,5)

де - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, з бюджетів міст обласного значення, який визначається за такою формулою

, (4.6)

грн.

грн.

де - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний період;

- додатковий обсяг видатків бюджету міста обласного значення згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

- частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2008 рік дорівнює 0,38787;

- коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста;

- чисельність наявного населення міста обласного значення станом на 1 січня 2007 р.;

- коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня 2007 року. Для решти міст розмір дорівнює 1.

2.2 Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів та специфічних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету міста обласного значення
визначається за такою формулою

; (4,7)

; (4,8)

;

.

де - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету обласного значення;

- загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

- загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" , визначений за окремим розрахунком;

- показник обсягу видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

- показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат), у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і угод органів місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів, що подаються Мінфіну до 1 серпня року, що передує планованому бюджетному періодові.

- частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України K(zm(r)1) дорівнює 0,646;

- коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення - 1,065), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України;

- коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. K(zm(r)4) дорівнює 1,027;

- коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету дорівнює 0,5;

- чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);

- загальна чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери управління МОЗ, Мінтрансу, Державному управлінню справами та Національній академії наук;

- чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) станом на 1 січня 2007 р.;

- загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;Похожие страницы:

 1. Місцеві податки і збори в Україні

  Контрольная работа >> Финансы
  ... визначення обсягу міжбюджетних трансфертів: тис. грн. 3.11 Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N Кошти місцевих бюджетів, що передаються до державного бюджету ...
 2. Міжбюджетні відносини на Україні

  Реферат >> Государство и право
  ... Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій, коштів,що передаються до бюджету вищого ... ів місцевого самоврядування на рівні області, міста та району. Фінансові нормативи бюджетно ...
 3. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин

  Реферат >> Финансовые науки
  ... держбюджету для кожного району та міста обласного значення і, відповідно, перераховувати ... значення і не враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, і обсягом власних доходів місцевих бюджетів. Інші видатки доц ...
 4. Джерела формування доходів місцевого бюджету на прикладі місцевого бюджету м Дніпропетровська

  Дипломная работа >> Финансы
  ... порядок розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з державного бюджету); - заборонено здійснення міжбюджетних позичок ...
 5. Бюджетна система України Місцеві бюджети

  Дипломная работа >> Финансы
  ... бюджети С Бюджет району хема 2. Районий бюджет Селищні бюджети Бюджети міст районного підпорядкування С Бюджет міста хема 3. Міський бюджет Бюджети ... зборів, розмірів міжбюджетних трансфертів тощо. Задекларовано ... при розрахунку обсягу видатків для бюджетів ...

Хочу больше похожих работ...