Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
Девятипроводная схема управления стрелкой более надежна, ввиду отсутствия механических контактов автопереключателя и применения индукционных датчиков,...полностью>>
Транспорт->Реферат
Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій у різних галузях виробництва Вони широко використовуються в будівництві, ...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Курсовая работа на тему “Телеграфная станция узла связи управления дороги ” выполняется студентами 5 курса Работа позволяет увязать теорию курса “Пере...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Грузоподъемные машины – высокоэффективное средство комплексной механизации и автоматизации подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских ...полностью>>

Главная > Книга >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

В посібнику описані сучасні конструкції вантажопідйомної, транспортуючої та транспортної техніки, яка використовується при переміщенні великої кількості вантажів в процесі виробництва в різних галузях народного господарства, в будівництві промисловому, цивільному, дорожному, меліоративному та інших. Приведені розрахунки продуктивності цих машин і параметри їх основних механізмів, які відповідали б Правилам безпечної експлуатації і Державним нармативним актам про охорону праці.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки 0902 “Інженерна механіка”, особливо спеціальності 7.090214 „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”, а також буде корисним спеціалістам, магістрам і аспірантам, які працюють у цій галузі.

Рецензенти: доктор технічних наук, професор, академік підйомно-транспортної академії України Малащенко В.О. (НУ „Львівська політехніка”); доктор технічних наук, професор, академік інженерної академії України Хайліс Г.А. (Луцький державний технічний університет); доктор технічних наук, професор, академік академії будівництва України Кравець С.В. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

Комп’ютерний набір та верстку виконав студент 5-го курсу механіко-енергетичного факультету спеціальності „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” Ляхов В.В.

© Гончарук О.М., Стрілець В.М., 2006

© Національний університет водного

господарства та природокористування, 2006

Зміст

Передмова.................................................................................7

1.Загальні питання..................................................................9

1.1.Вступ..............................................................................................9

1.2.Основні задачі дисципліни «Вантажопідйомна,

транспортуюча і транспортна техніка» та її місце серед

інших дисциплін..... ...................................................................10

1.3.Класифікація вантажопідйомних, транспортуючих і

транспортних машин .................................................................11

2. Вантажопідйомна техніка ..............................................12

2.1. Основні технічні параметри.....................................................12

2.2. Вимоги Держнаглядохоронпраці України..............................13

2.3. Режими роботи (групи класифікації) механізмів та

кранів..........................................................................................17

2.4. Елементи вантажопідйомних машин.......................................20

2.4.1. Вантажні ланцюги та зірочки...........................................20

2.4.2. Підйомні канати та поліспасти.........................................23

2.4.3. Барабани канатні................................................................33

2.4.4. Кріплення каната на барабані...........................................38

2.4.5. Барабани фрикційні...........................................................42

2.4.6. Вантажозахватні пристрої.................................................44

2.4.7. Гальмівні пристрої.............................................................64

2.5. Механізми підйому вантажу..................................................82

2.5.1. Механізм підйому з ручним приводом.........................82

2.5.2. Механізм підйому з електроприводом..........................84

2.5.3. Перевірка електродвигуна механізму підйому на

перевантаження в період пуску.....................................85

2.5.4. Електричні талі................................................................88

2.6. Вантажопідйомні крани..........................................................91

2.6.1. Мостові двохбалочні крани............................................91

2.6.2. Мостові однобалочні крани...........................................97

2.6.3. Ходові колеса кранів.....................................................102

2.6.4. Розрахунок механізмів пересування...........................105

2.6.5. Перевірка на зчеплення приводних коліс з рейками

при пуску та гальмуванні.............................................108

2.6.6. Козлові крани.................................................................109

2.6.6.1. Козлові однобалочні крани ...................................117

2.6.6.2. Механізми пересування вантажного візка

канатами....................................................................119

2.6.6.3. Козлові двохбалочні крани......................................121

2.6.7. Поворотні крани............................................................122

2.6.7.1. Стаціонарні крани з поворотною колоною............123

2.6.7.2. Стаціонарні крани з неповоротною колоною........127

2.6.7.3. Розрахунок противаги та колони............................129

2.6.7.4. Розрахунок моменту опору повороту....................131

2.6.7.5. Розрахунок фундаменту..........................................132

2.6.7.6. Механізм повороту...................................................134

2.6.7.7. Пересувні поворотні крани ...................................138

2.6.7.7.1. Велосипедні крани..............................................138

2.6.7.7.2. Баштові крани......................................................141

2.6.7.7.3. Стрілові самохідні крани....................................164

2.7. Прилади та пристрої безпечної роботи кранів...................191

2.7.1. Кінцеві вимикачі...........................................................191

2.7.2. Обмежувачі вантажопідйомності................................197

2.7.3. Обмежувачі вантажного моменту...............................200

2.7.4. Обмежувачі підйому стріли.........................................204

2.7.5. Струмознімачі та обмежувачі зони роботи................207

2.7.6. Обмежувач змотування каната з барабана.................208

2.7.7. Показчики вильоту та вантажопідйомності...............208

2.7.8. Механічні показчики кута нахилу...............................210

2.7.9. Показчики кута нахилу кранів (кренометри).............211

2.7.10. Обмежувачі кута повороту кранів.............................213

2.7.11. Анемометри та анеморумбографи.............................214

2.7.12. Прилади сигналізації наближення стріли крана

до повітряних ліній електропередачі........................218

2.7.13. Пристрої безпеки кранів.............................................220

2.7.14. Обмежувач виходу каната з блока.............................222

3.Транспортуюча техніка................................................222

3.1. .Загальні питання...................................................................222

3.1.1. Вступ..............................................................................222

3.1.2. Властивості транспортуючих матеріалів....................223

3.1.3. Головні технічні параметри транспортуючих

машин.............................................................................225

3.1.4. Деякі питання теорії транспортерів з гнучким

тяговим елементом........................................................227

3.1.5.Визначення сили натягу гнучкого тягового

елемента..........................................................................230

3.2. Стрічкові транспортери........................................................231

3.2.1. Будова стрічкових транспортерів................................231

3.2.2. Транспортерні стрічки..................................................232

3.2.3. Збільшення тягової здатності стрічкових

приводів..........................................................................237

3.2.4. Визначення ширини плоскої стрічки..........................238

3.2.5. Визначення ширини жолобчастої стрічки..................239

3.2.6. Визначення сили натягу стрічки в різних точках

транспортера (тяговий розрахунок транспортера)….241

3.2.7. Опорні пристрої (роликові опори)...............................244

3.2.8. Барабани.........................................................................247

3.2.9. Приводні пристрої.........................................................249

3.2.10. Натяжні пристрої (станції).........................................250

3.2.10.1. Гвинтові натяжні пристрої....................................251

3.2.10.2. Вантажні натяжні пристрої...................................253

3.2.11. Станини (рами) транспортерів...................................254

3.3. Пластинчасті транспортери.......................................……...255

3.3.1. Будова пластинчастих транспортерів..........................255

3.3.2. Визначення ширину плоского настилу.......................260

3.3.3. Визначення розмірів настилу з рухомими

бортами...........................................................................261

3.3.4. Тяговий розрахунок......................................................263

3.4. Скребкові транспортери.......................................................265

3.4.1. Будова скребкових транспортерів...............................265

3.4.2. Визначення розмірів поперечного перерізу

жолоба............................................................................267

3.4.3. Тяговий розрахунок......................................................268

3.4.4. Рами скребкових транспортерів...................................270

3.4.5. Кінематика та динаміка тягових ланцюгів

транспортерів.................................................................271

3.5. Елеватори...............................................................................273

3.5.1. Будова елеваторів..........................................................273

3.5.2. Робочі органи ковшових елеваторів............................276

3.5.3. Основи теорії розвантаження ковшів елеватора........279

3.5.4. Розрахунок елеваторів..................................................280

3.5.5. Тяговий розрахунок......................................................282

3.6. Гвинтові транспортери.........................................................289

3.6.1. Будова гвинтових транспортерів.................................289

3.6.2. Розрахунок гвинтових транспортерів.........................291

3.7. Самопливний транспорт.......................................................293

3.7.1. Прямі спуски..................................................................294

3.7.2. Гвинтові спуски.............................................................295

3.7.3. Роликові похилі спуски................................................297

4. Транспортувальна техніка..........................................299

4.1. Рейковий транспорт..............................................................299

4.2. Безрейковий транспорт.........................................................300

4.2.1. Причепи-важковози (трейлери)...................................304

4.2.2. Ручний візок з підйомними вилами.............................305

4.2.3. Акумуляторний вилочний візок..................................307

4.3. Навантажувально-розвантажувальні машини....................308

4.3.1. Навантажувачі періодичної дії.....................................311

4.3.2. Вилочні навантажувачі ................................................315

4.3.2.1. Вантажопідйомники навантажувачів.....................318

4.3.2.2. Гідроциліндри...........................................................320

4.3.2.3. Гідроциліндри поршневі.........................................321

4.3.3. Електронавантажувачі вилочні....................................322

4.3.4. Телескопічні навантажувачі.........................................324

4.4. Розрахунок вантажопідйомника..........................................326

4.5. Розрахунок механізму нахилу рами

вантажопідйомника...............................................................329

4.6. Визначення продуктивності навантажувачів.....................330

4.7. Одноковшові навантажувачі................................................330

4.8. Продуктивність одноковшових навантажувачів................335

4.9. Розрахунок стійкості навантажувачів.................................336

Література..........................................................................344Похожие страницы:

 1. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка (2)

  Книга >> Промышленность, производство
  ... виконання практичних робіт та курсового проектування з курсу “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для студентів ... практичних робіт та курсового проектування з курсу “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для студентів ...
 2. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка. Методичні вказівки

  Книга >> Промышленность, производство
  ... виконання лабораторних робіт з курсу “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для студентів спеціальностей: 6. ... виконання лабораторних робіт з курсу “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для студентів напрямку підготовки 6. ...
 3. Стрічкові самохідні крани. Методичні вказівки

  Книга >> Строительство
  ... самохідні крани” з дисципліни “Вантажопідйомна, транспортуюча ітранспортна техніка” для студентів спеціальностей 6.090220 ... верстка: Матюшина Т.В. Вивчення дисципліни „Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” включає курс лекцій, практичні ...
 4. Будова та використання бурових установок

  Шпаргалка >> Промышленность, производство
  ... плювач, підйомні стропи та елеватори. ... конкретних геолого-технічних умов) ... та обсадних труб, вантажопід’ємністю, конструкцією та ... Переваги глинопорошків: Транспортні витрати менші ... ,голка віка,секундомір проби ... собою єдиной транспортуючою одиницею. 3) Нагвинчене ...
 5. Експлуатація і обслуговування машин

  Практическая работа >> Транспорт
  ... ддона картера витікає моторна олива – відбуваються задири та подряпини на ... системи планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту будівельних машин ... та засобами технічного діагностування, яке є складовою частиною технічного обслуговування та ...

Хочу больше похожих работ...